Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 maart 2018

D66 gaat voor de energie van de toekomst

duurzaam

Zon, wind, biomassa, het zijn bronnen die ons duurzame energie kunnen leveren. We moeten nu afscheid nemen van fossiele brandstoffen waar het kan. D66 Enschede wil daarom vol inzetten op duurzame energiebronnen, van onderop, samen met haar inwoners en bedrijven. Niet wachten dus, maar aan de slag.

  • D66 wil mensen in Enschede eigenaar maken van windmolens en zonneparken. Iedereen moet aandelen in deze duurzame-energieopwekkers kunnen kopen.
  • D66 ondersteunt actief lokale energiecoöperaties. Dat maakt het voor iedereen mogelijk om mee te doen in duurzame energieprojecten
  • D66 wil de ‘groene leges’ behouden, zodat mensen die duurzamer bouwen dan wettelijk moet minder leges betalen aan de gemeente
  • D66 wil zonnecellen op alle gemeentelijke panden die hiervoor geschikt zijn of te maken zijn
  • D66 wil dat er langs de A35 drie windmolens door private partijen geplaats kunnen worden. In kwetsbare natuurgebieden is geen plaats voor grote windturbines.

De afgelopen vier jaren hebben we 24 ha zonne-energie gerealiseerd, 66 ha staat in de planning. Samen met inwoners hebben we via Enschede Wekt Op  gekeken waar zonneparken en windmolens gerealiseerd kunnen worden. De komende 4 jaar wil D66 harde afspraken maken om dat ook echt te gaan doen.

Wil je meer weten ver onze standpunten? Kijk dan hier voor meer standpunten van D66 Enschede of download het volledige verkiezingsprogramma hier.