Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 maart 2018

Belangrijke wijzigingen om herrieberg te voorkomen aangenomen

Gisteren hebben we de bestemmingsplannen voor de voormalige luchthaven Twenthe vastgesteld. Een belangrijke stap om van Technology Base een succes te maken. Daarnaast worden met die plannen vastgelegd wat er wel en niet mag in de natuur en op het evenemententerrein van Van Eck.

Voorkomen herrieberg

Voor ons zaten er geen bezwaren meer in het deel van de plannen wat ging over de natuur en het deel voor de Technology Base. Wat wel een groot struikelpunt was, was de mogelijke geluidsproductie op het evenemententerrein van Van Eck. Dat wilden we inperken. De vraag was alleen wat de beste manier daarvoor was. Want geluid is heel makkelijk in regels te stoppen. Maar snappen wat die regels in de praktijk nu doen is een heel ander verhaal. Wat is nu 70dB(A)? En wat hoor je nu precies als je 50dB(A) gemiddeld over een etmaal hoort?

Geluidscontour

We kunnen ons voorstellen dat mensen denken dat het aanpassen van geluidscontouren de oplossing is, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat dat niet zo is. Het probleem is dat een deel van de onderzoeken (die de afgelopen jaren 6000 pagina’s hebben opgeleverd) overnieuw zou moeten. Dit geldt ook de economische aspecten en de drone- en natuurontwikkeling in het gebied. Hierbij loop je ook de kans dat het hele bestemmingsplan overnieuw moet, omdat er geen onderbouwing meer te maken is. Daar wint niemand iets mee. Daarom heeft D66 gekozen voor het oplossen van het probleem bij de bron: de activiteiten op het evenementen terrein.

Minder herrie-evenementen

Twaalf dagen evenementen op het geluidsniveau van het Airforce-festival (70dB(A))? Dat vinden we veel te veel. Wat ons betreft is vier dagen meer dan genoeg. De overige acht evenementendagen mag er tien keer minder geluid geproduceerd worden. Dat hebben we in een amendement en motie verwoord, die beiden aangenomen zijn.

Crossen uitgesloten

Een ander belangrijk punt was het crossen. Een echte crossbaan was al uitgesloten, maar als onderdeel van bijvoorbeeld bedrijfsfeesten was het nog goed mogelijk om op een quad over het terrein te scheuren. Ook dat wilden we niet. Daarom hebben we een voorstel gedaan waarin het crossen met motoren, quads en karts helemaal uitgesloten wordt. Ook dat voorstel is aangenomen.

De munitiebukerstraat ligt echt midden in de natuur, daar wilden we eigenlijk alleen mogelijk maken dat wat er nu al gedaan wordt: het laten rijpen van kaas en bier. Daarom hebben we meegestemd met het amendement van Burgerbelangen, die ervoor zorgt dat op de munitiebunkerstraat veel minder bedrijvigheid en activiteiten worden toegestaan.

Herrieberg voorkomen

Als we alle regels naast elkaar leggen, dan constateer ik dat de Lonnekerberg geen herrieberg kan worden en dat we nu verder kunnen werken aan een succesvolle Technology Base.