Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 maart 2018

D66 over LHBT+

LHBT+-kandidaten D66 Enschede Iris Rutjes Vera Korblet Vic van Dijk en Mehmet Balaman

Aanstaande woensdag doet Vic van Dijk mee aan het COC Twente-Achterhoek Regenboogdebat. Voorafgaand aan het debat heeft Vic een kort interview gehad met COC over het LHBT-beleid.

Wat is je mening over het LHBT-beleid van het college in de afgelopen periode?

Enschede biedt een goede basis aan LHBT-beleid. Maar het kan nog beter!

Wat heeft jouw eigen partij voor de LHBT-gemeenschap betekend de afgelopen vier jaar?

Wij willen dat iedereen zichzelf kan zijn. D66 had steeds 1 à 2 LHBT-ers in de fractie en nu 5 LHBT-ers op de kandidatenlijst. Wij weten hoe belangrijk het is dat de maatschappij je volledig accepteert. D66 heeft het geld voor bijvoorbeeld voorlichting op scholen voor een aantal jaar vrijgemaakt. Maar we moeten de financiering van het LHBT-beleid nog wel “structureel” maken.

Wat is je boodschap aan LHBT-kiezers?

Zolang de krant volstaat met voorbeelden van mensen die om hun geaardheid niet volledig geaccepteerd worden, is er werk aan de winkel voor D66. Neem nou laatst die oud-gedeputeerde die op latere leeftijd uit de kast kwam en daarom nu anders behandeld wordt door bepaalde mensen. Wat ontzettend jammer dat anderen een punt maken van een coming-out! Met een positieve insteek wil D66 proberen de gelijke behandeling van iedereen te stimuleren. Zodat straks geen bushokje meer wordt ingeslagen vanwege een poster met zoenende mannen.

Wat kan de gemeente doen om scholen ertoe aan te zetten meer aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit?

De helft van de leerlingen die het betreft voelt zich niet veilig genoeg om uit de kast te komen. Dat is ernstig. Ik weet hoe zwaar het is om een tijdlang te verbergen dat je homo bent omdat je verwacht dat je resterende middelbareschooltijd anders niet prettig is. Kortom, het is voor D66 een absolute prioriteit dat leerlingen alles weten over seksuele diversiteit en gelijke behandeling. Wanneer je hier vrijelijk over praat, groeit de acceptatie en hoeven kinderen zich niet meer onveilig te voelen over hun identiteit. Dit moet dan ook onderdeel blijven van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) die de gemeente steeds weer samen met de scholen bespreekt.

Wat kan de gemeente doen om het jongeren met een biculturele achtergrond makkelijker te maken?

Het begint bij de voorlichting op scholen. Je zou daarbij iets kunnen bedenken om lotgenoten digitaal met elkaar in contact te kunnen brengen.

Wat moet er gebeuren om de acceptatie er in niet-Westerse en religieuze gemeenschappen te vergroten?

De burgemeester heeft regelmatig gesprekken met de leiders van verschillende religies in Enschede. LHBT+ zou hij ook met hen kunnen bespreken. Op scholen zouden de elementen religie en cultuur ook aandacht moeten krijgen in relatie tot gelijke behandeling en diversiteit. D66 zal ervoor pleiten dit in de LEA op te nemen.

Wat kan de gemeente concreet doen om beter zicht te krijgen op de veiligheid van LHBT’ers?

D66 zal de burgemeester vragen dit mee te nemen in zijn gesprekken met de politie. Het kan wat D66 betreft ook een plek krijgen in de jaarlijkse verslaglegging over veiligheid. Dan kan de raad hier jaarlijks over praten. Het klinkt misschien obligaat, maar het openbare gesprek kan helpen om duidelijk te maken dat geweld niet okee is.
Het LHBT-beleid op dit moment is voor een belangrijk deel gebaseerd op vrijwilligerswerk van het COC, jongerenvereniging Exaltio en café Stonewall.

Wat kan de gemeente voor deze organisaties betekenen?

Met deze én eventuele andere organisaties die emancipatie bevorderen moet de gemeente goede contacten onderhouden. D66 wil in de gemeenteraad een jaarlijks gesprek met al deze organisaties samen; een “emancipatieconferentie” bijvoorbeeld. Dan kunnen we horen wat goed gaat, wat beter kan en waar nog hulp van de gemeente bij nodig is. Bovendien is dit een mooie kans om bijvoorbeeld ook schooldirecteuren en kerkleiders uit te nodigen.

Voor 2018 kan de gemeente extra subsidie krijgen voor het LHBT-beleid. De raad heeft al €25.000 beschikbaar gesteld voor het beleid. Betekent deze extra subsidie wat jou betreft extra geld voor het LHBT-beleid? Of moet dit bedrag gebruikt worden om het tekort van de gemeente te verkleinen?

We moeten doen wat nodig is. Dus laten we kijken hoe het gaat, wat er nog meer nodig en wat voor goede ideeën er zijn. Wanneer daar extra geld voor nodig is, gaan we dat vinden. Het is belangrijk om de gemeenteraad hierbij te betrekken omdat de raad over de gemeentebegroting besluit. LHBT+ vergt bijzondere aandacht van de politiek. Want, je merkt het niet direct wanneer het niet goed gaat. Dat merk je pas wanneer het te laat is, wanneer de sfeer in de stad verpest is en groepen tegenover elkaar staan. D66 strijdt voor een samenleving met plek voor iedereen!