Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 maart 2018

D66: Maak waakhond van lokale journalist

lokale media

De lokale machthebbers moeten beter gecontroleerd worden door de lokale media. Alleen dan kan de kiezer de plaatselijke politicus belonen of afstraffen op 21 maart.
Nu ligt belangenverstrengeling tussen de gemeenteraad en de journalist op de loer.

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is laag. In veel grote steden ligt het opkomstpercentage al jaren onder de 50 procent. Dat is zonde, want de gemeenteraad neemt besluiten die grote gevolgen hebben. De afgelopen jaren hebben de gemeenten steeds meer taken en geld gekregen. Zo zijn ze verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de bijstand en het parkeerbeleid.

Bij het bepalen van je stem wil je natuurlijk weten wat een partij met jouw vorige stem heeft gedaan, en hoe realistisch hun beloftes voor de komende periode zijn. Ook verschilt het nogal per gemeente of de VVD met de PVV in een coalitie wil, en hoe graag.

Bij de meeste mensen dringt het lokale politieke nieuws niet tot in hun huiskamers door. Daarom pleit D66 voor een sterkere positie van de lokale media. Zij vervullen een essentiële taak in het informeren van jou, de kiezer.

Op dit moment zijn de lokale media te afhankelijk van het gemeentebestuur. De huidige wet zorgt ervoor dat de gemeenteraad bepaalt wie de lokale omroep is en hoeveel geld deze omroep krijgt. Lokale journalisten zijn dus afhankelijk van de macht die ze moeten controleren: belangenverstrengeling ligt op de loer.

In Almere is bijvoorbeeld ophef ontstaan over een raadslid die in de raad meesprak over de lokale omroep, terwijl hij zelf aan een omroep verbonden is. De vraag is of hij wel mee mag praten over de lokale omroep als het over de nieuwe licentiehouder gaat. Hij is persoonlijk betrokken en kan op zijn eigen omroep stemmen. Het spreekwoord luidt niet voor niets: ‘wie betaalt, bepaalt’. Het geeft lokale politici een ongemakkelijk gevoel dat zij hun kritische media zelf moeten selecteren en betalen.

Natuurlijk zuchten wij ook wel eens bij een lastige vraag van een journalist. Maar die vragen zijn noodzakelijk als extra stok achter de deur voor burgemeesters, wethouders en raadsleden om hun uiterste best te doen. En dus voor een goed werkende democratie.

Ondanks dat gemeenten de afgelopen jaren steeds meer taken en geld kregen, volgen steeds minder journalisten de lokale politiek. De gemeenteraad krijgt steeds vollere agenda’s, maar de perstribunes worden steeds leger. Slechts 24 procent van de raadsleden zegt dat de lokale journalistiek ze afstraft op fouten, schrikbarend weinig.

Wij willen dat journalisten zonder aarzeling hun werk kunnen doen. De selectie en financiering van de lokale omroepen moeten landelijk geregeld worden, niet lokaal, om belangenverstrengeling te voorkomen. Op die manier kunnen de lokale bestuurders ook geen invloed uitoefenen op de hoeveelheid van de subsidies, dat is nu nog wel het geval.

In het regeerakkoord is afgesproken dat samenwerking tussen regionale en lokale omroepen makkelijker gemaakt moet worden, zodat ze samen sterker staan. Het kabinet trekt per jaar 5 miljoen euro extra uit voor onderzoeksjournalistiek. D66 vindt dat dit vooral geïnvesteerd moet worden in lokale en regionale media. Wij blijven ervoor strijden dat iedereen kritisch en goed geïnformeerd kan stemmen, óók bij lokale verkiezingen.

Martine van Bemmel (Almere), Martijn Braber (Enschede), Ellen Bijsterbosch (Utrecht) en Tjoek Korenromp (Deventer) zijn D66-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Joost Sneller is Tweede Kamerlid voor D66