Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 maart 2018

Vrouwelijk perspectief mag niet ontbreken in de gemeenteraad

Op internationale vrouwendag besteedt D66 Enschede graag aandacht aan het belang van vrouwen in de lokale politiek. Daarom hebben wij onze vrouwelijke kandidaat raadsleden gevraagd naar hun visie op vrouwen in de politiek en de gemeenteraad.

Op dit moment zijn 10 van de 39 raadsleden vrouwen. Volgens Margarita Jeliazkova (nr.4) zou deze verhouding naar de helft vrouwen, de helft mannen toe moeten: “het is een ‘no brainer’. Dat we nog lang niet in de buurt van die verhouding zijn, kan uitgelegd worden, maar niet goedgepraat.” Magdalena Rennert (nr. 15) vult dit aan: “De ideale verdeling in de raad is een weerspiegeling van de bevolking, niet alleen wat gender betreft maar ook leeftijd, opleidingsniveau, geaardheid, afkomst, religie en andere kenmerken. “

Iris Rutjes (nr. 7) wil hierin nog wel een stap verder gaan: “Ik weet dat er vaak half om half gezegd wordt, maar het lijkt me interessant om eens een raad te hebben waarin een meerderheid vrouw is en het college van Burgemeester en Wethouders ook uit vrouwen bestaat. Ik denk dat dit een bijzonder positief resultaat levert.”

Het belang van vrouwen in de politiek is groot. Voor Vera Korblet (nr. 11) is dat niet alleen omdat vrouwen een ander perspectief hebben: “Het is naar mijn idee niet de bedoeling dat mannen beslissingen nemen over zaken die enkel vrouwen aangaan. Ik zou me er niet goed bij voelen als een stel mannen in een kamertje beslissen of ik wel of geen recht heb op een abortus of de pil.” Het andere perspectief dat vrouwen hebben op de politiek wordt door Margarita toegelicht:  “Ruimtelijke ordening is een vrouwen onderwerp, verkeersbeleid is een vrouwen onderwerp, afvalverwerking, waterbeheer en energiebeleid zijn vrouwen onderwerpen, ICT en hightech ook. Een vrouw kijkt anders naar de wereld om haar heen.

Bijvoorbeeld – als je een technologiepark bouwt, heb je nagedacht over een crèche, zodat jonge moeders het ook aantrekkelijk vinden om daar te werken? Als je een verkeersplan maakt van een stad, denk je dan aan woon-school-supermarkt-werkverkeer?”

Over hoe dit vrouwelijke perspectief door hen in de raad naar voren komt hebben Margarita en Iris een duidelijk verhaal:

Margarita: ”Ik wil ervoor zorgen dat vrouwengezichtspunten vanzelfsprekend worden gezocht en een standaard onderdeel van alle beleid worden. Net zoals we nu verplichte milieueffectrapportages hebben, wil ik dat er verplicht een gender-audit komt. Ook wil ik dat gemeentelijke aanbestedingen een diversiteitsclausule bevatten, net zoals ze nu verplicht duurzaam zijn. Tijdens de Oscaruitreiking viel de term ‘inclusion rider’, een clausule in een contract die verplicht tot inclusief beleid. Dat moet veel verder reiken dan het inhuren van een paar vrouwen extra. Inclusief beleid gericht op vrouwen is per definitie ook goed voor alle minderheden, omdat het de vanzelfsprekendheid van ‘de blanke man’ als norm onderuithaalt.

Iris: ”Ik neem mijn kennis en levenservaring mee, los van het feit dat ik vrouw ben. Ik heb een overstijgende blik en weet dingen goed in perspectief te zetten. Daarnaast ben ik analytisch heel sterk, wat eigenlijk meer een mannen kwaliteit schijnt te zijn. Mijn zachte feminiene kant sluit daarom mooi aan bij mijn kwaliteiten.”

Ben jij het met onze kandidaten eens? Stem dan op 21 maart op een (D66) vrouw!