Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 maart 2018

Zon- en windenergie: Waar of niet waar?

Hoe staat het nu met Enschede Wekt Op? Deze blog laat zien wat nu wel en niet waar is van de verhalen die je hoort over duurzame energie in Enschede.
Hoe staat het nu met Enschede Wekt Op? Deze blog laat zien wat nu wel en niet waar is van de verhalen die je hoort over duurzame energie in Enschede.

 

“Als alle daken vol liggen met zonnepanelen, zijn we er!”

Helaas, alle daken tezamen bieden niet genoeg zonne-energie om de stad van energie te voorzien. Daarbij komt dat niet alle daken geschikt zijn en niet alle eigenaren dit zullen doen. Maar zelfs al zou het lukken alle daken vol te leggen met zonnepanelen, dan nog is dat niet genoeg voor de energievoorziening van Enschede. We hebben dus extra duurzame-energieopwerkkers zoals zonnepanelen en windmolens nodig.

 

“Enschede kan windmolens op zee zetten”

Alles kan. Maar ook de beschikbare ruimte op zee kan maar in 1/3 van de energiebehoefte van Nederland voorzien. Enschede zal op het eigen grondgebied duurzame energie moeten opwekken. Gevolg is dat energie straks veel te duur wordt voor de inwoners en kunnen de armste mensen hun huis niet meer verwarmen.

 

“Het stadsbestuur luistert niet naar inwoners”

Het gehele Enschede Wekt Op-traject is nu juist gericht op het praten met inwoners. Tientallen bijeenkomsten zijn georganiseerd voor iedereen die maar wilde komen praten. Dat doen we, omdat we willen dat duurzame energie steun krijgt van de mensen in Enschede. Wel is het zo, dat we nooit iedereen zijn zin kunnen geven; dat kan nooit. En een vast gegeven is dat we in Enschede duurzame energie op zullen moeten wekken. Hoe en waar precies, dat is volop onderdeel van gesprek.

 

“Beschermde natuurgebieden komen vol te staan met windmolens”

Dit is echt een verhaal dat door bange mensen de wereld in is gebracht. En dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Echter, de plaatsing van zonnepanelen, windmolens etc. zullen gewoon volgens de normale procedures verlopen. Daar zijn de normale mogelijkheden van inspraak en het geven van zienswijzen van toepassing. Enschede Wekt Op is een traject dat daar nog eens voor is gezet.
Het is momenteel nog helemaal niet duidelijk waar windmolens en zonnepanelen zullen komen. Helaas brengen mensen met belangen (ook politici) angstverhalen over kaartjes en windmolens in natuurgebieden de wereld in. Nepnieuws.

 

Hoe nu verder?

D66 wil voortvarend verder met het realiseren van duurzame energieopwekking in Enschede. Dat is onze inzet voor de verkiezingen. Windmolens, zonnepanelen horen hier ook bij. We willen deze energiebronnen slim in en om Enschede plaatsen. Dus bijvoorbeeld windmolens aan de rand van een bedrijventerrein. Voorwaarde is voor D66 dat de gemeente de plaatsing goed overlegt met de inwoners.