Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 maart 2018

Geef fietsveiligheid Gronausestraat voorrang

De afgelopen maanden is de verkeersveiligheid op de Gronausestraat in Glanerbrug meerdere keren voorbij gekomen in de media en de stadsdeelvergadering. De laatste keer was op 23 januari, toen de wethouder terecht opmerkte dat als de politiek wil dat er wat gaat gebeuren, de politiek er zelf prioriteit aan moet geven. Dat willen we, samen met Burgerbelangen, in de raadsvergadering van 12 maart doen door een voorstel te doen de Gronausestraat op te laten nemen op de lijst met mobiliteitsprojecten.

Lange wensenlijst

Aanstaande maandag spreken we als gemeenteraad over de lijst mobiliteitsprojecten die we graag willen uitvoeren in de komende jaren. Op die lijst, die overigens veel langer is dan waar we geld voor hebben, staat op dit moment de aanpak van de Gronausestraat in Glanerbrug niet. Terwijl voor ons wel duidelijk is geworden dat er wat gedaan moet worden om de veiligheid voor met name fietsers en voetgangers te verbeteren. Daarom moet de aanpak van de Gronausestraat nu de lijst op.

Geen makkelijke oplossing

Het niet zo dat het alleen een kwestie is van de Gronausestraat op de lijst zetten en dan maar wachten wat het wordt. Het is bekend dat er geen hele makkelijke oplossing voorhanden is. Toen de Gronausestraat ongeveer 10 jaar geleden opnieuw is ingericht, is dat gedaan in overleg met veel belanghebbenden. De uitkomst uit die discussie is al een aantal keren bijgeschaafd, juist ook vanwege de fietsveiligheid. Maar elke wijziging in het voordeel van de fiets, gaat ten koste van iets anders: of de auto krijgt minder ruimte, of de trottoirs worden zo smal dat ze niet meer voor de markten gebruikt kunnen worden, of de oversteekbaarheid neemt af.

Meerdere varianten

Omdat de uiteindelijke oplossing nog niet helder is, is ook niet duidelijk wat de oplossing moet gaan kosten. Maar door naast het plaatsen op de wensenlijst ook te vragen om een oplossingen uit te werken, kunnen we daar duidelijkheid over krijgen.

Steun

Eigenlijk alle partijen gaven in de stadsdeelvergadering aan dat ze de veiligheid op de Gronausestraat belangrijk vinden, maar slechts twee partijen gaven al die vergadering aan er ook echt werk van te gaan maken. Dat waren Burgerbelangen en D66. Toch geloven we dat ook de andere partijen, nu de keuze echt gemaakt moet worden, steun willen geven aan een plan om wat te doen aan de Gronausestraat in Glanerbrug.