Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 maart 2018

Scheiden zonder schade voor kinderen

Scheiden

Op 22 februari 2018 heeft André Rouvoet (voorzitter van het Platform “Scheiden zonder Schade”) het rapport “Scheiden… en de kinderen dan?’” overhandigd aan de verantwoordelijke ministers. Hierin staat hoe ouders bij hun echtscheiding geholpen kunnen worden dit zo te doen dat kind(eren) zo min mogelijk hieronder lijden. Het rapport stelt treffend “Regelmatig hoorden we dat het voor de kinderen veel belangrijker is hóe de ouders uit elkaar gaan dan dát ze uit elkaar gaan.” Het platform heeft een “Divorce Challenge” georganiseerd. In de vele inzendingen was de rode draad “dat we het als samenleving niet langer pikken dat kinderen de dupe worden van een scheiding en daarvan soms hun leven lang schade ondervinden.”

Gelijke kansen voor ieder kind

D66 Enschede vindt dat iedereen, en zeker kinderen, gelijke kansen moet hebben om zich te ontwikkelen. Het streven is dat het voor je ontwikkeling niet uitmaakt of je ouders gescheiden zijn of niet. Enschede kent ook al hulp vanuit wijkteams bij echtscheiding en eind 2017 heeft een pilot “KIES” plaatsgevonden . Op 1 maart 2018 stond in de papieren Tubantia een artikel over het project “Goed uit Elkaar” in Hengelo.

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders

Kortom, allerlei hulp bij echtscheiding bestaat in en om Enschede. Omdat een scheiding grote gevolgen kan hebben voor kinderen en het (gedeelde) gezin, stelt D66-raadslid Vic van Dijk de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede:

  1. Genoemd rapport noemt dat landelijk “40 à 50% van de jongeren in de jeugd- en opvoedhulp en zo’n 60% van de jongeren in de jeugdbescherming (de Gecertificeerde Instellingen, GI’s) uit een scheidingssituatie komen.” Ook schrijft het Platform “Scheiden zonder Schade” dat wanneer ouders eenmaal hebben besloten te scheiden, “ook heel veel praktische en financiële zaken voor de ouders spelen – over de hypotheek, de huur, verzekeringen, bankzaken – die, wanneer ze niet goed opgepakt worden, gemakkelijk complicerende factoren in de scheiding kunnen worden of ook ertoe leiden dat er schulden ontstaan, waarmee de risico’s op schade bij kinderen wordt verhoogd.” Is het college het met D66 eens dat naast het welzijn en de kansen van het kind ook de gemeentelijke taken op het gebied van armoede, schulden en jeugdhulp maken dat de gemeente zich intensiever met hulp bij echtscheidingen bezig moet houden? Wellicht ziet het college nog meer argumenten om zo effectiever armoede, schulden en problemen van kinderen aan te pakken?
  2. Hoeveel procent van de echtscheidingen in Enschede waar kinderen bij betrokken zijn bereiken we nu met onze hulp? Hoe kunnen meer mensen bereikt worden, bijvoorbeeld met signalering door scholen? Hoe waarderen deze gezinnen de hulp? Wanneer en hoe is de hulp geëvalueerd, bijvoorbeeld wat betreft de pilot “KIES”?
  3. Wil het college het succesvolle project “Goed uit Elkaar” uit Hengelo naar Enschede halen?
  4. Het kabinet heeft een pilot scheidingen aangekondigd. Wil het college zich op de hoogte stellen wat dit inhoudt, en ervoor zorgen dat Enschede hieraan meedoet wanneer dit de inwoners van Enschede vooruit helpt? Ziet het college nog andere mogelijkheden om financiële bronnen voor hulp bij echtscheidingen aan te boren?
  5. Het Platform “Scheiden zonder Schade” stelt dat iedere gemeente een vast en voor ieder toegankelijk scheidingsloket moet hebben van waaruit professionele hulp wordt georganiseerd. Zo richten we ons op het toerusten, faciliteren en begeleiden van de partners, hun kinderen en hun omgeving in de overgang naar de nieuwe situatie. Bij weten van D66 heeft Enschede nu niet zo’n loket. Wanneer gaat het college dit loket realiseren? Hoe wil het college dit scheidingsloket koppelen aan wijkteams? Wat heeft het college hiervoor nodig van de raad?
  6. Vele projecten rondom kinderen van gescheiden ouders bestaan in Nederland. Welke projecten ziet het college als een effectieve aanvulling voor de hulp in Enschede? Bijvoorbeeld het buddyproject van Villa Pinedo dat in NRC op 18 oktober 2016 beschreven werd? Hierbij worden sociaal-maatschappelijke studenten die zelf een scheiding hebben meegemaakt gekoppeld aan kinderen van gescheiden ouders via een online platform.