Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 februari 2018

D66 wil een half miljoen extra voor handhaving

veiligheid

Afgelopen week werd duidelijk dat de gemeente Enschede op korte termijn een gat van een half miljoen euro mag verwachten op de post ‘handhaving’. De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op handhaving, maar de taken zijn niet in gelijke mate afgenomen. De gevolgen daarvan beginnen zichtbaar te worden en dreigen de komende jaren onacceptabel groot te worden. D66 wil daarom dat de gemeente meer gaat investeren in handhaving op overlast en asociaal gedrag.

Scooters in de binnenstad

Illustratief was een stelling in een van de kieswijzers. Die luidde: “Er moet een scooterverbod komen in de binnenstad”. Blijkbaar is zelfs bij mensen die bezig zijn met de vraag wat er in Enschede speelt niet bekend dat er al jaren zo’n verbod is. Omdat er nauwelijks op dit verbod gehandhaafd wordt, leveren scooters nog steeds veel overlast en onveilige situaties op in de drukke winkelstraten. Al eerder pleitte D66 voor handhaving hiervan, maar toen lukte het niet een meerderheid van de raad mee te krijgen.

Onzelfstandige bewoning

Wat ook niet helpt is dat de raad besluiten heeft genomen die vragen om meer handhaving, maar daar geen geld voor vrijspeelt. Zo was er enkele maanden geleden nog het raadsvoorstel om de overlast van ‘onzelfstandige bewoning’ terug te dringen. Daar zijn wel extra regels opgesteld, maar er is geen geld bij gedaan om de regels te handhaven.

Geloofwaardige overheid

Als je regels stelt, moet je ook zorgen dat ze gehandhaafd worden. De afgelopen jaren is er steeds efficiënter gewerkt. En er zijn verschillende regels afgeschaft, zodat daar niet meer op gehandhaafd hoeft te worden. Maar dan nog blijven we zitten met een tekort. Het is tijd dat we hier wat aan gaan doen. Daarom wil D66 dat de gemeente € 500.000 extra uittrekt voor handhaving in de stad.