Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 februari 2018

Lonnekerberg mag geen herrieberg worden

In de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode besluit de raad over het raadsvoorstel ‘Vaststelling plannen voormalige vliegbasis Twenthe‘. Zesduizend pagina’s plannen, voorstellen, onderzoeken, regels en nog meer onderzoeken moeten zorgen voor een verantwoorde ontwikkeling in een van de mooiste gebieden van onze regio. Toch stemt dat veel mensen niet gerust: men vreest dat de Lonnekerberg verandert in een herrieberg. Voor D66 is de keuze helder: wij willen geen herrieberg en we doen alles wat nodig is om dat te voorkomen.

Bezorgde omwonenden

Afgelopen dinsdag, tijdens een inloopbijeenkomst in Lonneker over de bestemmingsplannen, heb ik goed proberen te luisteren naar de aanwezigen. En dan is er een allesoverheersend geluid te horen: “Maak geen herrieberg van de Lonnekerberg”. Sommige mensen maken zich zorgen over de verkeersafwikkeling, sommige mensen maken zich zorgen om de twaalf dagen per jaar waarin grote evenementen worden toegestaan. Maar voor de meeste mensen is enige mate van overlast acceptabel. Voor de een is dat maximaal 1 evenement per jaar en voor de ander zijn de twaalf dagen geen probleem. Over twee dingen lijkt iedereen het eens:

  • De ontwikkelingen rond TecBT kunnen op brede steun rekenen.
  • En zonder uitzondering vreest men voor de activiteiten die elke dag worden toegestaan op het terrein wat is gekocht door Van Eck (De Strip en Oostkamp). Omdat onduidelijk is hoeveel herrie die dagelijkse activiteiten gaan maken.

Onduidelijkheid

Op basis van de plannen zoals die te vinden zijn op ruimtelijkeplannen.nl trek ik de conclusie dat de vrees van omwonenden gegrond is: die plannen lijken veel ruimte te geven om overdag herrie te maken. Maar de plannen zijn op verzoek van het college van B & W aangepast: er mag minder geluid gemaakt worden en veel activiteiten zijn ook niet meer toegestaan. Dat maakt dat het voor ons nog onduidelijk is wat nu precies wel en niet mag en hoeveel herrie dat dan kan gaan maken.

Zekerheid

We hebben als D66 de afgelopen jaren veel bereikt rond de luchthaven:

  • Door onze inzet ging er een streep door de plannen voor een grootschalige luchthaven.
  • Op inititatief van D66 Overijssel kwam de Commissie Wientjes, die de basis legde voor TecBT
  • Hoewel langzaam, krijgt de door ons gevraagde gebiedsregisseur steeds meer vorm. Die moet er (onder andere) voor zorgen dat natuur en cultuur in het gebied beschermd worden.
  • We zijn bezig om financieel betere afspraken te maken met de provincie dan tot op heden gemaakt zijn rond ADT.

De laatste stap die we moeten zetten in deze raadsperiode is het vaststellen van de bestemmingsplannen. Daarbij willen we de zekerheid dat de Lonnekerberg geen herrieberg wordt. Als daar aanpassingen aan de plannen voor nodig zijn, zullen we daarmee komen. Want het buitengebied van Enschede is veel te waardevol om te verkwanselen.