Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 januari 2018

Verlaag leges voor zonne-energieprojecten

zonnepanelen

Afgelopen vrijdag, 26 jauari, is het eerste project van Enschede Energie geopend: een zonnestroominstallatie op de daken van Twente Milieu dat voldoende energie opwekt voor ongeveer 65 huishoudens. Als D66 zijn we heel blij met dit soort ontwikkelingen: uit de stad, gedragen door de stad en voor de stad. De rol van de gemeente is er een van oliemannetje. Bijvoorbeeld door partijen met elkaar in contact te laten komen en te helpen bij een soepele afhandeling van vergunningen. Onze indruk is dat de gemeente het eerste deel prima invult. Echter, als het gaat om de vergunningen lijkt het een ander verhaal: daar moeten organisaties als Enschede Energie (forse) leges betalen als ze grootschalig zonnepanelen willen plaatsen.

Leges

Leges zijn vergoedingen die betaald moeten worden voor allerlei administratieve handelingen die de gemeente moet maken als je als particulier of bedrijf iets van de gemeente wilt. Deze leges moeten in de basis kostendekkend zijn. Maar het is ondoenlijk om de exacte kosten van bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag te bepalen. Daarom wordt er gewerkt met maatstaven gebaseerd op bijvoorbeeld de oppervlakte van een bouwwerk. Daarmee is de toerekening van kosten per definitie discutabel.

Groene Leges

We zijn heel blij met de Groene Leges, de regeling waarbij particulieren die duurzaam willen bouwen geen of minder leges hoeven te betalen. Maar tegelijk is het in onze ogen krom dat voor zonne-energieprojecten als die van Enschede Energie forse kosten gemaakt moeten worden voor de leges. Graag zien we dan ook dat die kosten ook verlaagd kunnen worden.

Vragen aan het college

Om dat te bereiken hebben we onstaande vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders gestuurd:

1) Is het college met ons van mening dat het raar is om aan de ene kant particulieren wel tegemoet te komen als het gaat om het duurzamer bouwen dan de wettelijke norm, maar aan de andere kant nieuwe en zeer wenselijke initiatieven voor en door particulieren op het gebied van duurzame energie juist met hoge leges te confronteren?

2) Is het college bereid om de leges voor het plaatsen van zonne-energieinstallaties te verlagen of zelfs helemaal af te schaffen? En indien dit niet binnen de kaders gesteld door de raad past met een voorstel naar de raad te komen?