Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 januari 2018

Atak in revolutie naar bovenstedelijk poppodium

Atak aan Wilminkplein

Poppodium Atak ging begin 2018 dicht. Dit kwam als een totale verrassing. Inmiddels weten we meer en daar gaat deze blog over.

Veel vragen

Bij VPRO’s 3VOOR12 mocht ik uitgebreid vertellen over de vragen die we hebben. Met de gemeenteraad hadden we op 15 januari 2018 een technische sessie. Hier kregen de raad én de vele aanwezige vrijwilligers meer informatie over de situatie. Dit is op video opgenomen:

Atak in revolutie naar bovenstedelijk poppodium

Dat het al wat jaren niet zo goed ging met Atak was iedereen duidelijk. Iedereen werkte hard om het tij te keren. Daarnaast waren de gemeenten Hengelo en Enschede én de poppodia Atak en Metropool druk om meer samen te werken. Eén bovenstedelijk, regionaal poppodium is het doel. Eén organisatie met locaties in Enschede en Hengelo.

De samenwerking verliep zo goed dat ook nog in het bestuurlijk overleg van 8 november 2017 iedereen positief gestemd was. Wethouders, directeuren, leden van de Raad van Toezicht (RvT), iedereen zag het zitten. Een accountant kreeg van beide podia samen de opdracht een “due diligence” uit te voeren. Dat is een boekenonderzoek bij zowel Atak als Metropool.

Boekenonderzoek: Geen toekomst voor Atak

Half december kwam de klap. Het boekenonderzoek wees uit dat Atak niet verder kon. Het geld was op en er is geen zicht op verbetering. De “continuïteit was niet gewaarborgd” heet dat dan. Natuurlijk denk je “we wisten al dat het slecht ging, waarom nu opeens de stekker eruit?” Nu we het boekenonderzoek zelf kunnen lezen, begrijp ik wat voor een bende het eigenlijk was bij Atak. En dat het alleen maar slechter ging. En dan is het verstandig om hier niet mee verder te gaan. Los van dat de gemeente geen subsidie mag geven aan een organisatie waarvan de continuïteit niet gewaarborgd is.

Toekomst voor bovenstedelijk poppodium

Natuurlijk is dit hard. Nu is het chaotisch want Atak is dicht en de plannen zijn nog onduidelijk. Terecht en goed dat zo’n honderd vrijwilligers naar het stadhuis kwamen om lawaai te maken. En daarna vroeg de actieleider hen “lief” te luisteren naar de vergadering. Zo lieten deze mensen hun passie voor pop zien, prachtig!

Wethouder Jeroen Hatenboer verzekert ons dat Metropool het bovenstedelijke poppodium zal realiseren. Met subsidie uit Enschede, voor de locatie “Atak.” Daarmee kunnen ook de vele vrijwilligers weer aan de slag. Ik heb gecontroleerd dat we niet de risico’s van het oude Atak naar Wilminktheater of andere partijen verplaatsen. Dat zal niet gebeuren volgens de wethouder. Bovendien kan hij uit de voeten met de kaders en het geld dat de raad al beschikbaar heeft gesteld.

De wethouder stuur wekelijks een memo naar de raad met de stand van zaken. Aangezien deze memo’s niet online worden gezet doe ik dat hier:

Andere informatie over Atak staat inmiddels wel online bij de gemeenteraad.

Hoe verbeteren we het toezicht?

Ik ben wel boos over de houding van de Raad van Toezicht (RvT) van Atak. Eerder ontdekte ik al dat de heren Kroeze, Kok, Dalenoord en Melief veel te lang betrokken zijn bij Atak. Zo kun je natuurlijk geen goed toezicht houden. En dat bleek ook wel uit het verhaal van RvT-voorzitter Hans Kroeze tijdens de technische sessie in de raadzaal. Deze toezichthouder vertelde dat Atak nu dicht is omdat Metropool de stekker er plotseling uit heeft getrokken. Dat is toch wel de wereld op zijn kop! De heer Kroeze bewees geen kritische blik op de gang van zaken bij Atak meer te hebben.

We hebben eerder gezien dat culturele instellingen dreigen om te vallen: het Orkest van het Oosten, de Muziekbank en nu dus Atak. Zou de gemeente goed toezicht kunnen stimuleren? Door bijvoorbeeld te toetsen of de Governance Code Cultuur wel wordt nageleefd? Ik ga dit uitzoeken.