Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 december 2017

Verharden Hegebeekweg voor bungalowpark Rutbeek

Plattegrond Recreatiepark Rutbeek

Al jaren wordt gesproken over een bungalowpark bij recreatieplas Rutbeek. Nu is ook duidelijk hoe het park op de openbare weg wordt aangesloten. Hiervoor is gedeeltelijke verharding van de Hegebeekweg nodig.

Besluit van 2014: Hegebeekweg verharden

Op 21 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede besloten de Hegebeekweg te verharden. Zo kan het recreatiepark Rutbeek bereikt worden, waar een ontwikkelaar 240 vakantiewoningen bouwt. Het was niet goed mogelijk het Rutbeek zonder verharding van een zandweg aan te sluiten op de openbare weg en andere verkeersroutes vielen af. Dit kwam door de milieuregelgeving rondom stikstofdepositie. Want ten zuiden van het Rutbeek liggen stikstofgevoelige natuurgebieden zoals het Witte Veen en het Haaksbergerveen. De regels stellen dat niet meer auto’s in de buurt van deze natuurgebieden mogen rijden, dit komt omdat iedere auto stikstof uitstoot. Als deze stikstof in de natuurgebieden terechtkomt veroorzaakt dat milieuschade.

Kunnen we toch een andere route kiezen vanwege PAS?

Begin 2017 werd duidelijk dat nieuwe stikstofregelgeving (Programma Aanpak Stikstof, kortweg PAS) meer mogelijkheden zou bieden. De omwonenden lieten ons dit weten. D66 heeft samen met GroenLinks een rondvraag hierover gesteld in de stadsdeelcommissie Zuid van de gemeenteraad. Zodoende heeft het college besloten de ontwikkelingen te pauzeren. Zo kon het college met de bewoners in gesprek over de nieuwe regelgeving. Zou de nieuwe stikstofregelgeving PAS wel meer auto’s ten zuiden van het Rutbeek toestaan?

Vanwege wetsdiscussie toch Hegebeekweg verharden

De omwonenden hebben sinds begin 2017 meerdere keren in een klankbordgroep vergaderd met de ontwikkelaar en de gemeente. Hierin zijn alle opties voor andere routes op tafel gekomen. Alles is bekeken. Helaas blijkt toch maar één route mogelijk, via gedeeltelijke verharding van de Hegebeekweg. Hoe kan dat nu? Is dan alles voor niets gepauzeerd? Nee.

De technische uitleg is als volgt. Alle andere routes kennen een stikstofdepositie van groter dan 0,05 mol/ha/j. Dat is inclusief de stikstofuitstoot van van het park zelf. Het college heeft de raad verteld dat deze routes daarom een extra procedurele vertraging van twee tot drie jaar zouden opleveren. Dit komt doordat in mei 2017 de Raad van State prejudiciële vragen heeft gesteld over het PAS aan het Europees Hof. Alle zaken die PAS gebruiken (boven de 0,05 mol/ha/j) worden daarom aangehouden totdat deze vragen zijn beantwoord. En dan worden de aangehouden zaken op volgorde van binnenkomst behandeld. Dit alles maakt dat eventueel bezwaar en beroep (van bijvoorbeeld omwonenden) met twee tot drie jaar extra vertraagd zou worden. Plat gezegd: we hebben pech dat nu de wet ter discussie staat.

Een extra vertraging van twee tot drie jaar vinden wij niet wenselijk. Temeer daar de route via de Hegebeekweg geen extra procedurele vertraging zal kennen, zo heeft het college ons beloofd. Eenieder die meent dat dit anders zit, hoor ik graag en daag ik uit dit aan te tonen aan het college. Want D66 kiest graag uit meerdere ontsluitingsroutes, maar nu is dat niet mogelijk.