Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 december 2017

D66 Oriëntatiesessie “Goed Toezichthouderschap”

Het toezichthouderschap kan vanuit meerdere opzichten een aantrekkelijke rol zijn om te vervullen. Veel mensen met verschillende achtergronden overwegen om toezichthouder te worden. Om D66´ers te ondersteunen bij de oriëntatie en voorbereiding op deze rol, organiseerde D66 Enschede eerder verschillende “Maatschappelijk Middenveld” bijeenkomsten met onder andere June Nods, Beatrix van Emmerik, Eelco Eerenberg, Winnie Sorgdrager en recentelijk Medy van der Laan. Als vervolg zal D66 vanuit de Landelijke Talentcommissie de oriëntatiesessie “Goed Toezichthouderschap” gaan organiseren in samenwerking met opleidingsinstituut Avicenna te Deventer.

Match u met de rol van toezichthouder?

De oriëntatiesessie zal een tweedaags programma zijn waarin het vak van toezichthouder centraal staat. De sessie is bedoeld om zich gedegen te oriënteren of het toezichthouderschap bij u past. Daarnaast zal de D66-signatuur aan de orde komen. Hoe onderscheid een toezichthouder met D66 signatuur zich van de rest?

De deelnemer:

 • krijgt inzicht in de rol van toezichthouder;
 • verwerft kennis in de context waarin de toezichthouder opereert;
 • kan bepalen of de rol van toezichthouder iets voor hem/haar is;
 • krijgt inzicht in het werving- en selectieproces;
 • ontvangt tips op welke manier hij/zij zich het beste kan profileren om een toezichthoudende functie te verwerven;
 • krijgt helder hoe hij/zijn vanuit eigen overtuigingen en vanuit D66 perspectief invulling zou kunnen geven aan deze rol.

Inhoud en opzet

Twee interactieve eendaagse sessies gegeven door een kerndocent van Avicenna te Deventer. Kennis input van de experts en uitwisseling van visies en ervaring van de deelnemers zijn hierbij de opzet.

Dag 1

 • Kennismaking met de rol en context;
 • Verschillende dimensies van het vak;
 • Samenspel RvT en RvB;
 • Good governance;
 • Juridische kaders;
 • Profiel van toezichthouders en benodigde competenties en attitude;
 • Individu en team, rollen en aansprakelijkheid;
 • In gesprek met een toezichthouder om te kijken naar risico’s, dilemma’s en invloed.

Dag 2

 • Werving en selectie;
 • Expertise behoefte;
 • Vanuit de kandidaat te redeneren dimensies als competenties, CV, vacatures, valkuilen, tips
 • Profilering
 • Creëren van een eigen beeld: is de rol passend samen met kerndocent en toezichthouder.

Interesse?

U kunt dit formulier invullen bij interesse – dan neemt de Landelijke talentencommissie contact met u op. De Landelijke Talentencommissie voert een intake gesprek. Op basis van dit gesprek kunnen u en de commissie beslissen deel te nemen aan dit programma. Er is sprake van een eigen bijdrage. Hierover ontvangt u meer informatie.

Bij vragen, mail gerust naar doemee@d66enschede.nl