Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 november 2017

Programmabegroting 2018 vastgesteld!

Maandagavond besprak de gemeenteraad de laatste Programmabegroting van deze coalitieperiode. Er valt gelukkig veel te vieren van wat deze coalitie voor de stad heeft kunnen betekenen. Toch zijn er ook nog de nodige uitdagingen waar wij het staartje van deze raadsperiode voor staan.

De begroting is een nadere uitwerking van de Zomernota die afgelopen juli werd vastgesteld. Helaas zijn in de zomer de tekorten in het sociaal domein met nog eens €3,5mln opgelopen, voornamelijk door wederom een hogere rekening uit de jeugdzorg. Een rekening waar wij als gemeente nog maar weinig op kunnen sturen en die steeds moeilijker te betalen wordt door dalende budgetten uit Den Haag. Het dilemma van dit jaar, de steeds duurder wordende zorg uit eigen zak blijven betalen of investeren in onze stad, is dus alleen nog groter geworden.

D66 kiest in deze begroting samen met onze coalitiepartners voor balans tussen goede zorg voor alle Enschedeërs die dat nodig hebben en maatregelen voor minder bureaucratie, meer ruimte voor de professional en meer maatwerk om de zorg betaalbaar te maken. Daarnaast investeren we in meer onderwijs, duurzaamheid, bereikbaarheid en banen. Meer weten over de keuzes die D66 maakt voor komend jaar? Lees hierover meer in bijdrage van Jasper Kerkwijk. Over onze plannen voor de lange termijn lees je veel meer in ons verkiezingsprogramma voor maart 2018.

Moties en amendementen

D66 heeft tijdens de programmabegroting de volgende twee moties ingediend:

Daarnaast heeft D66 nog moties xfcen amendementen mede-ingediend: