Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 november 2017

D66 Enschede kiest voor gelijke kansen, meer innovatief werk en duurzaam samenleven

De leden van D66 Enschede hebben het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vastgesteld. Lijsttrekker Eelco Eerenberg is enthousiast over het programma: “Enschede staat er beter voor dan ooit tevoren. Niet eerder waren zoveel mensen aan het werk, niet eerder werden meer mensen zo hoog opgeleid en de binnenstad bloeit als nooit tevoren. Dat zet D66 Enschede met dit programma door. Toch deelt niet iedereen in die voorspoed. We zien een tweedeling in de samenleving. Teveel mensen staan nog aan de kant, teveel mensen voelen zich niet betrokken en voelen zich niet gehoord. Met ons programma proberen we zowel de groei door te zetten als die tweedeling te doorbreken.”

Gelijke kansen voor iedereen

Jong of oud, rijk of arm, allochtoon of autochtoon: het mag niet uitmaken wat je achtergrond is, iedereen verdient gelijke kansen. Het belangrijkste middel om mensen gelijke kansen te geven is onderwijs. Daarom wil D66 voor- en vroegschoolse educatie (peuterspeelzalen) voor alle kinderen betaalbaar maken. Wie op school niet mee kan komen en minder steun vanuit thuis krijgt, kan op onze steun rekenen.

Ook wil D66 scholen en docenten helpen die een grote groep kinderen in de klassen hebben die extra aandacht vragen. Alle basisscholen moeten de middelen krijgen om Duits aan te bieden, zodat kinderen later ook gemakkelijk in én met Duitsland kunnen werken. Met het Kindpakket blijven ook kinderen in arme gezinnen bij sport, cultuur en school betrokken.

Iedereen in Enschede hoort erbij. Of je nu man of vrouw, homo of hetero bent. Omdat er nog heel wat stappen te zetten zijn, wil D66 het LHBTI-beleid actief en meerjarig steunen.

Meer werk door innovatie

D66 wil de koopzondagen vrijgeven: elke zondag dus koopzondag. Dat zorgt voor meer banen en het versterkt de binnenstad verder.

De werkgelegenheid van de toekomst is daarnaast te vinden in de hi-tech-sector. Daarom kiest D66 voor verder investeren in het Kennispark. Het “vliegen van de toekomst” wordt in het nationale innovatiecentrum op de Technology Base Twente ontwikkeld. Daar werken mensen aan alles dat nog niet bestaat of nog niet op grote schaal werkt. Denk hierbij aan drones, elektrisch vliegen en duurzame materialen.

Goede culturele voorzieningen maken dat bedrijven zich willen vestigen in en om Enschede. D66 spaart in haar verkiezingsprogramma de culturele sector en wil als één culturele regio Twente samenwerken. Zo staan we bij geldschieters goed op de kaart.

Duurzaam samenleven

De overgang naar gebruik van duurzame energie moet voor iedereen worden. Juist mensen met minder financiële ruimte hebben een groot belang, omdat zij anders straks de energierekening niet meer kunnen betalen. Dus wil D66 bereikbare woningisolatie én de mogelijkheid voor iedereen om aandelen in lokale zon- en windparken te kunnen kopen. Op deze manier kan iedereen meeprofiteren van groene groei.

De fiets is het meest duurzame alternatief voor de auto. D66 wil daarom de komende jaren volop investeren in een nog beter fietsnetwerk, waaronder het doortrekken van de F35 naar Gronau. Het stadserf wordt een milieuzone, zodat vervuilende en onveilige voertuigen het centrum verlaten.

Daarnaast moet het vertrouwen in de overheid worden verstrekt. Een van de manieren waarop D66 dat wil doen, is door te investeren in handhaving: regels gelden voor iedereen. De kwaden mogen het immers niet voor de goeden verpesten.

Verkiezingsprogramma online beschikbaar

Het verkiezingsprogramma wordt op zaterdag 11 november gepubliceerd op de website van D66 Enschede en is hier te vinden.