Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 november 2017

Vroeg Eropaf bij schulden in Enschede?

Diverse media hebben aandacht gegeven aan het Arnhemse project “Vroeg Eropaf”. In Arnhem krijgen mensen met beginnende geldproblemen vroegtijdig thuis bezoek van bijvoorbeeld iemand van het wijkteam. Zij vragen of de mensen hulp willen bij het oplossen van hun schulden. Na een succesvolle start in enkele wijken is dit project uitgerold over heel Arnhem.

Veel mensen willen hulp bij kleine schulden

Het bijzondere in Arnhem is dat alle partijen die vaste lasten innen meedoen. Wanneer een woningcorporatie, energieleverancier of verzekeraar merkt dat iemand twee of meer betalingsachterstanden van meer dan een maand heeft, wordt een huisbezoek gepland. Bijna 3 van de 4 bezochte mensen wilde hulp. Het gaat dan vaak om relatief kleine bedragen, tussen de 150 en 1.150 euro.

Ook in Enschede meteen actie bij schulden?

D66 Enschede denkt dat het project “Vroeg Eropaf” ook voor Enschede interessant kan zijn. Tegelijkertijd realiseert D66 zich dat Enschede ook initiatieven is begonnen om schulden snel en effectief op te lossen. Bijvoorbeeld een proef met de betaling van vaste lasten vanuit de bijstandsuitkering en meer aandacht van de wijkteams voor schuldenproblematiek. “Vroeg Eropaf” lijkt uniek door de samenwerking met vele partners en de zeer vroege signalering. Wanneer nog maar sprake is van enkele kleine schulden wordt al actie ondernomen. Daarom stelt D66-raadslid Vic van Dijk de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede:

  1. Is het college bekend met de “Vroeg Eropaf” methodiek en de implementatie en evaluatie hiervan in Arnhem?
    Wat doet Enschede om schulden vroegtijdig te herkennen. Zou het project (of delen hiervan) in Arnhem hierop een waardevolle aanvulling kunnen zijn?
  2. In Arnhem is ook bijzonder dat de dienst gemeentelijke belastingen meedoet. Zou het gemeentelijk belastingkantoor Twente (GBT) ook mee kunnen doen aan een eventuele invoering van deze methodiek in Enschede?
  3. Ziet het college kans om bij de signalering van beginnende schulden niet een heel schuldhulpverleningstraject te hoeven optuigen, maar snel deze kleine schulden op te lossen én de mensen in staat te stellen deze schulden in de toekomst te voorkomen? Bijvoorbeeld middels educatie?
  4. Kan het college uiteenzetten welke projecten al uitgevoerd worden om schulden vroegtijdig te herkennen en op te lossen? En welke projecten wil het college gaan invoeren en wat is daarvoor nodig? Uiteraard wil D66 geen specifieke projecten voorschrijven, maar streeft D66 naar een effectieve mix van projecten om schulden op te lossen én te voorkomen.

Inmiddels heeft het college de vragen positief beantwoord