Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 oktober 2017

Nieuwe regels onzelfstandige bewoning dure wassen neus

Fietsen voor studentenhuis

Het is inmiddels de derde poging in evenzoveel jaren om met regels te komen om wat te doen aan het ongebreideld omzetten van woningen naar (studenten)kamers, de zogeheten ‘onzelfstandige bewoning’. Maar bij elke poging wordt duidelijker: een bestemmingsplan is duur en lost problemen niet op.

Goede gedachte

Het idee achter het plan is dat het percentage panden voor onzelfstandige bewoning gemaximeerd wordt. Zowel per buurt als per straat. Zo voorkom je dat hele straten ontstaan met alleen onzelfstandige bewoning. Vanuit de gedachte dat mensen in onzelfstandige wooneenheden vaak weinig binding hebben met de buurt, is dat een goede maatregel. Als we bijvoorbeeld willen dat studenten na hun studie in Enschede blijven, moet we zorgen dat ze verdeeld over de stad gaan wonen. Op die manier is er meer contact met de stad en minder met alleen andere studenten.

Andere problemen

Het gebrek aan spreiding is echter maar een deel van de genoemde problemen. In veel gevallen gaat het niet om het aantal woningen per straat, maar is het probleem dat er teveel mensen in een pand wonen. Daardoor ontstaan andere vormen van overlast, zoals teveel auto’s of fietsen voor de deur. Ook drugsoverlast is een veelgehoord probleem. En daar doet dit bestemmingsplan niks aan.

Studio’s

Nu kun je stellen dat we met het bestemmingsplan dan tenminste wat doen aan de concentratie. Maar dat is maar zeer de vraag. Hoewel onze vragen hierover nog niet zijn beantwoord, wordt inmiddels steeds duidelijker dat sinds de aanscherping van de regels voor onzelfstandige bewoning, er veel meer aanvragen zijn om studio’s te mogen bouwen. Studio’s hebben een eigen adres en vallen daardoor niet onder de regels van onzelfstandige bewoning. En aan de regels om studio’s te mogen bouwen in bestaande panden doet dit bestemmingsplan helemaal niets. Dus leuk dat we in bureacratieland iets bereikt hebben, maar op straat is er niets veranderd.

Baat het niet, dat schaadt het niet

Blijft over dat we natuurlijk een bestemmingsplan kunnen wijzigen onder het mom van “baat het niet, dat schaadt het niet”. Maar ook die vlieger gaat niet op. Want de papierwinkel wordt een heel stuk groter. Die papierwinkel zit bijvoorbeeld Humanitas onder Dak, woningbouwcorporaties en de SJHT in de weg. Deze partijen hebben we hard nodig om voldoende goede huisvesting te realiseren voor bijvoorbeeld jongeren en kwetsbare groepen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kosten voor de gemeente. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de maatregel precies gaat kosten. Maar dat de kosten hoog zullen zijn, is wel duidelijk. Want de maatregel vraagt niet alleen inzet om vergunningen te verlenen, het vraagt ook om extra handhaving, elk jaar weer.

Keurmerk

Het is daarmee een maatregel voor de onderbuik: “We kunnen als politiek toch niet niks doen?” en “We moeten hier iets mee” zijn de twee meest gehoorde argumenten voor een bestemmingsplanwijziging. Dat klopt. We moeten hier ook iets mee. Maar niet door meer regels te stellen. Zet in op afspraken met woningbouwcorporaties over aantallen wooneenheiden en de verdeling over de stad. En kom met creatieve oplossingen. Zo kunnen we een keurmerk ‘goed wonen’ in het leven roepen. Alleen als pandeigenaren zich houden aan afspraken met de buurt en een minimale kwaliteit van wonen bieden, komen ze in aanmerking voor zo’n keurmerk. Huurders weten dan wie goede verhuurders zijn, we regelen zo dat buren weten wie ze kunnen aanspreken bij problemen en verhuurders willen van elkaar dat ze zich aan de regels houden om het keurmerk van waarde te laten zijn.