Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 oktober 2017

De moskee: vertrouwen in elkaar

Afgelopen maandag hebben we in de raadsvergadering ons akkoord gegeven op het bestemmingsplan voor de bouw van de moskee (officieel ‘Turks Cultureel Centrum’) aan de Kuipersdijk. Dat hebben we met overtuiging gedaan. We zijn blij dat een ruime raadsmeerderheid net als wij voor heeft gestemd.

Uitstel geen optie

Enschede is een stad van 160 nationaliteiten en vele religies. Wij vinden het van groot belang dat alle inwoners de ruimte hebben om hun religie te beleiden. Met het raadsbesluit wordt het mogelijk voor de moslimgemeenschap om dat in een eigentijds en modern gebouw te doen. De voorwaarden die we eerder hebben gesteld over zaken als parkeren, de verkeersafwikkeling en de bouwhoogte, zijn door het college keurig verwerkt in het bestemmingsplan. Wat ons betreft was het voorstel van het CDA, om de besluitvorming uit te stellen, dan ook geen optie.

Wantrouwen

Het gaat er in een democratie om dat je ook voor andermans vrijheden opkomt. Het gaat erom dat we uit moeten gaan van vertrouwen, in plaats van wantrouwen. Zonder naïef te zijn. Bij het CDA proefden we dat wantrouwen wel. Angst over de financiering was voor het CDA aanleiding om ‘nee’ te zeggen tegen een raadsvoorstel waar ze eerder wel de kaders voor hadden goedgekeurd. Blijkbaar heeft het CDA ook geen vertrouwen in landelijke wetgeving die dubieuze financiering van bedrijven en instellingen als gebedshuizen moet tegengaan.

Enschedeërs

Het wantrouwen en de wij-zij manier van spreken helpt de stad niet. Al jaren hebben we twee moskeeën in Enschede die banden hebben met Turkije. Al jaren, in veel gevallen al decennia, gaan Enschedeërs naar de moskee. Waarom zou Erdogan dan nu ineens maatschappij-ontwrichtend invloed krijgen op diezelfde Enschedeërs?

Een positieve bijdrage

Gedurende het hele proces zijn alle partijen met elkaar blijven praten. Gemeente, omwonenden, de bouwcommissie van de moskee en de politiek. Verschillende omwonenden hebben aangegeven dat ze zich niet echt gehoord voelden en dat de communicatie vanuit de bouwcommissie en de gemeente beter had gemoeten. Er zijn wat ons betreft zeker punten in de tijd aan te wijzen waar communicatie actiever had gekund, maar tegelijk kan ik maar weinig ontwikkelingen in de stad opnoemen waar die communicatie en deze mate van dialoog zo’n prominente plek hebben gehad. Dat is echt een compliment waard aan alle betrokkenen. Want ondanks dat sommige mensen zich onvoldoende gehoord voelden, bleven ze praten. Als we dat de komende tijd blijven doen, dan weet ik zeker dat de moskee een plek kan krijgen aan de Kuipersdijk waar de stad trots op zal zijn.