Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 oktober 2017

Waren bewoners van wijkverkeersplan betrokken bij nieuwe buslijn Pathmos en Stadsveld?

D66-raadslid Vic van Dijk hoorde over de nieuwe buslijn door Pathmos en Stadsveld. Zijn de bewoners die het wijkverkeersplan Stadsveld hebben gemaakt wel betrokken? Daarom stelt Vic de volgende rondvraag.

Rondvraag stadsdeelcommissie West 10 oktober 2017

Vrijdag 6 oktober 2017 werd via TC Tubantia bekend dat vanaf maart 2018 buslijnen 4 en 5 worden samengevoegd in Stadsveld en Pathmos. Deze nieuwe lijn zal een nieuwe route volgen.
In december 2014 is door bewoners in samenwerking met de gemeente het Wijkverkeersplan Stadsveld (inclusief bijlagen en memo) gemaakt en dat is momenteel volop in uitvoering. Navraag leert D66 dat toen uitgegaan moest worden van de destijds bestaande buslijnen. De bewoners mochten “hier niet aan zitten.” Daarom de volgende vragen voor het college van burgemeester en wethouders:

  1. Is overlegd of gaat overlegd worden met de bewoners die het wijkverkeersplan gemaakt hebben over de nieuwe busroute en de gevolgen hiervan voor het plan?
  2. Hoe verloopt de uitvoering van het wijkverkeersplan en hoe wil de gemeente de bewoners betrekken bij eventuele gewijzigde omstandigheden?
  3. De raad is ten tijde van de discussie rond de busroutes Boekelo en Hogeland toegezegd betrokken te worden bij wijzigingen van busroutes, hoe is dat in dit geval in zijn werk gegaan?

Antwoorden en vervolg

Tijdens de vergadering van stadsdeel West werd duidelijk dat de nieuwe buslijn op een tekening was gezet. Op een inloopavond voor bewoners in juni 2016 konden bewoners deze tekening bekijken. Ik vind het heel begrijpelijk dat de bewoners dit achteraf niet duidelijk genoeg vonden. Ik heb nog met deze mensen staan napraten en ik ben blij dat ook verkeers- en wijkambtenaren daarbij stonden en meededen aan het gesprek. De verbinding tussen deze bewoners en de gemeente is nu gelegd. Beter laat dan nooit…

De verkeersambtenaar vertelde mij dat hij over de voortgang van het Wijkverkeersplan Stadsveld contact heeft met de wijkraad Stadsveld, en dus niet zozeer met de bedenkers van het plan. Ik pleeg nog even een belletje hierover met de wijkraad maar ga er vanuit dat dit goed werkt.

De toezegging in de raad kon de wethouder niet plaatsen. Collega-raadsleden en ikzelf gelukkig wel, dus heb ik gevraagd of de wethouder dit verder na kan zoeken en actie wil ondernemen om de afspraken uit te voeren. Uiteraard wil de wethouder dat doen, en samen met OV-woordvoerder Gertjan Tillema houd ik dat in de gaten.