Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 oktober 2017

Vragen over studio’s in winkelpanden Haaksbergerstraat

De wijkraad Horstlanden-Veldkamp liet ons recent weten dat ze zich zorgen maken over de realisatie van wooneenheden, zogenaamde studio’s, in een voormalig winkelpand in de Haaksbergerstraat. Veel bewoners hebben bij de wijkraad aangegeven problemen te hebben met deze ontwikkeling. Het gaat hierbij niet zozeer om het feit dat winkels worden omgebouwd tot studio’s, maar veel meer over de kwaliteit van de studio’s. Deze zouden onder de maat zijn, onder andere vanwege zeer slechte isolatie, nauwelijks daglicht en ze zijn klein: daarmee zijn deze studio’s de absolute onderkant van de woningmarkt.

Kettingreactie

D66 vreest dat aan de Haaksbergerstraat dezelfde problematiek ontstaat als eerder aan de Oldenzaalsestraat: overlast voor de buurt, waarvan veel drugsgerelateerd is. Ook is er de angst dat deze ontwikkeling een kettingreactie in gang zet in de straat: de panden rond een ‘studiopand’ zijn alleen nog interessant voor investeerders die studio’s willen maken voor de onderkant van de woningmarkt, wat de leefbaarheid in de buurt zeer negatief zal beinvloeden.

Nieuwe problemen

Dit voorbeeld is niet het eerste voorbeeld in de stad over klachten over het realiseren van studio’s. Ook in Enschede Zuid en Getfert zijn er hier voorbeelden van. De raad heeft in de debatten van de afgelopen jaren vooral aandacht gehad voor onzelfstandige bewoning en voor de vraag of een bestemmingsplan de manier was om de ervaren overlast te voorkomen. Daarin hebben we als D66 meermaals aangegeven dat een bestemmingsplan gericht op onzelfstandige bewoning veel te weinig problemen zou oplossen. Het lijkt er nu op dat de maatregel zelfs nieuwe problemen veroorzaakt.

Vragen

Daarom hebben we de volgende vragen aan het college gesteld:

1) Klopt het beeld dat het aantal omzettingen in Enschede van panden (woningen, winkels, etc) naar studio’s toeneemt?

De afgelopen jaren is onzelfstandige bewoning regelmatig onderwerp van discussie geweest in de raad. Dat heeft twee maal toe geleid tot een voorbereidingsbesluit. Deze voorlopers op een bestemminsplan hebben ervoor gezorgd dat de mogelijkheden om panden te gebruiken voor onzelfstandige bewoning sterk beperkt zijn.

2) In hoeverre heeft het aangescherpte beleid rond onzelfstandige bewoning invloed gehad op de vraag naar (het bouwen van) studio’s voor zelfstandige bewoning?

Het lijkt erop dat de goedkope huisvesting ook veel mensen van buiten Enschede naar de stad trekt. Eerder werd bijvoorbeeld de groep durgsdealers die actief is rond het Wilminkplein genoemd als groep die van buiten naar Enschede komt en juist van dit type woning gebruik maakt.

3) Welke mogelijkheden ziet het college om deze negatieve ontwikkelingen te stoppen? Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om de eisen rond brandveiligheid, isolatie, etc strenger te interpreteren bij de vergunningsaanvraag? Zijn er planologische maatregelen denkbaar?

4) Zouden we met de inzet van meer handhaving beter in staat zijn om achteraf te controleren of de studio’s wel voldoen aan de eisen gesteld in bijvoorbeeld het bouwbesluit?