Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 oktober 2017

Greep uit de kas Rijksmuseum Twenthe

Zaterdag 30 september 2017 berichtten zowel TC Tubantia als RTV Oost over een greep uit de kas van het Rijksmuseum Twenthe (RMT). Het museum heeft in vier jaar tijd 175.500 euro kunnen sparen. Deze reserve houdt het RMT nu achter de hand om risico’s af te dekken. Zo kan het Rijksmuseum Twenthe grote tentoonstellingen naar Enschede halen. Nu wil minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) de spaarpot van het RMT stukslaan in een fonds voor kunstaankopen. Het Enschedese Rijksmuseum tekent bezwaar aan.

Oorsprong in besluitvorming BIS in 2016

Dit alles lijkt zijn oorsprong te hebben in de besluitvorming rondom de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 in 2016. Toenmalig Kamerlid Michiel van Veen (VVD) vond dat het Rijksmuseum in Amsterdam wel met de helft minder subsidie toe kon omdat het een mooie winst had gemaakt na de heropening en de succesvolle “Late Rembrandt”-tentoonstelling. Overigens speelde in 2016 vast mee dat de Tweede Kamer geld probeerde te vinden voor andere culturele instellingen uit de BIS.

Behandel Rijksmuseum Twenthe consistent

D66 Enschede snapt dat een overheid geen subsidie wil geven wanneer dat niet nodig is. Een subsidie is immers bedoeld om dingen mogelijk te maken die anders niet mogelijk zijn. Maar de door Rijksmuseum Twenthe gemaakte winst is onverwachts geboekt. Deze winst stond natuurlijk niet in de begroting waarvoor subsidie is verleend. Het RMT geeft duidelijk aan dat de opgebouwde winst wordt gebruikt om tegenvallers te kunnen betalen.

Hier wringt volgens D66 Enschede de schoen. Het Rijk zou consistent moeten handelen. Ofwel, de minister geeft een vaststaande subsidie en de instellingen zoals het Rijksmuseum dekken hun verliezen zelf al met eerder gemaakte winsten. Ofwel, de minister roomt achteraf winsten af, maar OCW betaalt dan ook achteraf eventueel gemaakte verliezen voor bijvoorbeeld het Rijksmuseum Twenthe. Deze laatste optie leek in 2016 op tafel te liggen. Want, naast een greep uit de kas zei toenmalig Kamerlid Van Veen tekorten te willen bijpassen: “En mochten er toch minder bezoekers komen, dan kunnen we dat over drie jaar altijd weer opvangen.”

Vragen aan college Enschede

Over de greep uit de kas bij het Rijksmuseum Twenthe stelt D66-raadslid Vic van Dijk graag de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede. Uiteraard kan het college vragen of onderdelen daarvan doorgeleiden naar minister, Raad voor Cultuur of andere partijen. Indien nodig kan hiervoor ook meer tijd dan de gebruikelijke drie weken worden genomen.

  1. Onderschrijft het college de geschetste gang van zaken?
  2. Hoe schat het college de kansen van het RMT bij de bezwaarprocedure bij de minister in?
  3. Wat vindt het college van de financiële positie van het Rijksmuseum Twenthe? En hoe taxeert het college de benodigde risico-reserves van het Rijksmuseum in Enschede?
  4. Welke consistente handelwijze als subsidiegever staat het college voor ten aanzien van de omgang van verbonden partijen met risico’s, winsten, verliezen en tegenvallers?
  5. Zou het college door de gemeente Enschede gegeven subsidie aan het RMT willen afromen gezien de gemaakte winsten?
  6. Zou het college partij kunnen zijn bij de bezwaarprocedure van het RMT bij de minister of anderszins een ondersteunende rol kunnen spelen?