Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 juli 2017

Lekkages AkzoNobel vanwege zwakke plekken in leidingen en installaties

Lekkages Akzo

Eind juli 2017 werden we opgeschrikt door drie nieuwe lekkages van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo. Eén lekkage was erg groot. 250.000 liter (ruim vier tankwagens) pekel, gips en kalk lekten weg. Ik vind het stuitend dat AkzoNobel al wist dat deze plek in de leiding zwak was en vervangen moest worden. Waarom niet de leiding buiten gebruik stellen totdat deze weer in orde is? Blijkbaar vindt AkzoNobel de zoutproductie van groter belang dan de veiligheid van mens en milieu.

Daarom heb ik een aantal vragen geschreven. Samen met de andere politieke leden van de raadsadviescommissie “Ondergrond van de Toekomst” heb ik deze vragen verstuurd aan het college van Enschede, zie hieronder. In de media is uitvoerig aandacht besteed aan de kwestie, zie bijvoorbeeld NRC ‘Lekkages bij de zoutfabriek van AkzoNobel, alweer‘ (PDF) en Volkskrant ‘Lekkage zoutfabriek AkzoNobel bij Hengelo – leiding bleek al een zwakke plek.

Lekkages AkzoNobel vanwege zwakke plekken in leidingen en installaties

Naar aanleiding van de onderstaande berichtgeving in de Tubantia hebben we de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede:

  1. Genoemde lekkage vond plaats in Hengelo, maar de geciteerde woorden van AkzoNobel zullen ook voor de leidingen en installaties van AkzoNobel in Enschede gelden. Kan het college nagaan, bijvoorbeeld bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), welke bekende zwakke plekken van leidingen en installaties van AkzoNobel nog in gebruik zijn?
  2. Zijn alle leidingen en installaties die in gebruik zijn inmiddels onderzocht op gesteldheid? Van welke delen is de gesteldheid nog onbekend?
  3. Waarom worden bekende zwakke plekken van leidingen en installaties niet buiten gebruik gesteld totdat deze plekken zijn gerepareerd of vervangen?
  4. Welke risico’s zijn verbonden aan het huidige gebruik van de leidingen en installaties? Was de lekkage van 250 kubieke meter niet voorzien in een risico-inventarisatie? Waren voorzorgsmaatregelen genomen en zo ja waarom is dan toch 250000 liter gelekt?
  5. Heeft SodM of een andere instantie het gebruik van de leidingen en installaties inclusief de zwakke plekken goedgevonden?
  6. Is het gebruik van een leiding of installatie waarvan de exploitant weet dat deze zwakke plekken heeft en deze wil vervangen of repareren strafbaar of anderszins ongeoorloofd? Hoe kan handhaving van voorschriften worden afgedwongen?
  7. SodM en AkzoNobel hebben eerder aangegeven dat tot 2014 correctief onderhoud voor het horizontaal leidingennetwerk van toepassing was. Daarna is preventief onderhoud “verder geïntensiveerd.” Is voor alle leidingen en installaties nu sprake van preventief onderhoud? Hoe kan het onderhoud van de zinker die onlangs 250 kubieke meter lekte worden gekarakteriseerd? Was preventief onderhoud hier afwezig
  8. Op 30 november 2016 is de raad voor het laatst bijgepraat door AkzoNobel over de voortgang en werkzaamheden aan de lekkages van de zoutwinning. Kan inzichtelijk gemaakt worden wat de werkzaamheden en voortgang van AkzoNobel en SodM zijn? Kan SodM inzicht geven in de gemaakte keuzes m.b.t. toezicht en risico-inschattingen? Gezien het grote aantal lekkages de laatste tijd is het risico blijkbaar toegenomen en zou je verwachten dat verscherpt toezicht de lekkages doet afnemen.

 

Op 25 juli 2017 berichtte TC Tubantia over een lekkage van 250 kubieke meter kalk, gips en pekel door AkzoNobel in Hengelo. Een fragment van dit artikel luidt:

De woordvoerder van AkzoNobel benadrukte gistermiddag dat de lekkage niet is ontstaan in een boring maar in een horizontale transportleiding. “Daarmee wordt slurrie, een mengsel van pekel, gips en kalk, van de fabriek weer teruggebracht naar cavernes. In een zinker, een verbindingsstuk, is een lek ontstaan. Deze was bij inspecties al geïdentificeerd als zwakke plek en zou vervangen worden. Helaas zijn we door de realiteit ingehaald.”