Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 april 2017

Werkgroepleden geen racisten

Afgelopen vrijdag opende de Tubantia het Enschede-katern met de woorden “We zijn weggezet als racisten”. Deze woorden kwamen van Morgan Brejaart, lid van de Werkgroep Kuipersdijk. De heer Brejaart doet verder zijn beklag met de woorden: “We zijn niet gehoord en niet gekend en het hele proces is een proces voor de bühne geworden”.

Onzin

Of de werkgroep of leden daarvan door mensen in de stad zijn weggezet als racisten weet ik niet. Ik heb daar in elk geval nooit iets van vernomen. Maar dat de Enschedese politiek leden van de werkgroep, laat staan de gehele werkgroep, als racisten heeft weggezet is grote onzin. Niet de wethouder, niet de raad en niemand daar direct omheen heeft dat gedaan.

De bouwcommissie van de moskee, de gemeente, maar zeker ook de werkgroep hebben heel veel tijd en moeite in dit dossier gestoken. Ik vind het dan ook jammer dat na dit zeer uitgebreide traject het verwijt wordt gemaakt dat ‘de politiek’ (ik heb een vermoeden dat het ook over mij gaat…) mensen wegzet als racist en niets doet met de inbreng van de werkgroep.

Samen werken aan een uitkomst

Vanaf het begin is onze insteek geweest om er samen uit te komen. Samen als stad, met de buurt en de bouwcommissie voorop. Daarbij hebben we altijd geluisterd naar beide kanten en de argumenten meegenomen. Daarom hebben we de bewonerscommissie en de bouwcommissie, onder het dreigement van een Salomonsoordeel over de oproep tot gebed, gevraagd samen met een gedragen voorstel te komen. Maar we hebben ook zelf bij willen dragen, door met beide partijen om de tafel te gaan. En door middel van een geluidsproef. En toen bleek dat men die geluidsproef niet goed vond, door nogmaals een geluidsproef te houden. En toe bleek dat voor een compromis geld nodig was om een duurdere geluidsinstallatie te kunnen aanschaffen, hebben we aangeboden dat te betalen.

Geluisterd en gehandeld

Parkeren, wonen op het terrein, een winkel, de oproep tot gebed en de architectuur. De onderliggende vraag bij alle aangedragen punten is steeds geweest “Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat beide partijen tevreden kunnen zijn?” En naar mijn oordeel is dat ook gelukt, op al die punten. Voor voldoende parkeergelegenheid wordt gezorgd, de winkel mag er wel komen, maar mag geen reclame maken en voor de oproep tot gebed wordt een aparte geluidsinstallatie gebruikt om geluidsoverlast te voorkomen.

Hoe iemand over dit proces kan zeggen dat een partij niet gekend is en er niets gedaan is met de inbreng van de werkgroep begrijp ik totaal niet. Het doet ook geen recht aan alle tijd en moeite die alle betrokkenen in dit dossier hebben gestoken. En natuurlijk houdt het proces niet op bij een bestemmingsplanwijziging. Daarom hoop ik dat iedereen, zeker ook de werkgroep Kuipersdijk, in de toekomst blijft inzetten op samenwerking. Wij zullen dat in elk geval wel blijven doen.