Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 februari 2017

D66 wil toepassing bankbeslag volgens advies Nationale ombudsman

De Nationale Ombudman wil dat overheidsinstanties en gerechtsdeurwaarders ook bij bankbeslag de beslagvrije voet respecteren. Op dit moment hoeven zij dit niet, omdat het niet in de wet vastgelegd is. Dit betekent dat schuldenaren onder het bestaansminimum komen en financieel verder in de problemen raken.

Wat doet gemeente Enschede?

Raadslid Vic van Dijk heeft na het lezen van het bericht van de Nationale ombudsman navraag gedaan “of de gemeente (of een partij namens de gemeente) bankbeslag toepast en of in dat geval de beslagvrije voet wordt gerespecteerd (ook al hoeft dat niet van de wet).“

Uit een eerder antwoord van de gemeente blijkt dat de gemeente voor wat betreft het terugvorderen van ten onrechte ontvangen participatiewetuitkeringen rekening houdt met de beslagvrije voet, ook in een zeldzaam geval van bankbeslag. Echter, het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente houdt geen rekening met de beslagvrije voet bij een eventueel bankbeslag. Dit is 23 keer voorgekomen in 2016. Hetzelfde lijkt te gelden voor overige vorderingen van de gemeente Enschede, maar dit wordt niet helemaal duidelijk uit de eerdere antwoorden die gegeven zijn door de gemeente.

Vragen aan het college van B&W

Kortom, het is tijd voor politieke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede. Want net als de Nationale ombudsman vindt D66 Enschede dat Enschede de beslagvrije voet moet respecteren. Iedere schending van de beslagvrije voet is er één teveel, mensen raken alleen maar dieper in de problemen. Mensen moeten altijd ergens van kunnen leven.

Daarom stelt D66 Enschede de volgende vragen:

  1. Kan het college bovenstaande en bijgaande informatie aanvullen en eventueel corrigeren tot een compleet beeld van het al dan niet respecteren van de beslagvrije voet in geval van bankbeslag door of namens de gemeente? Hieronder ook begrepen alle rechtspersonen die gemeentelijk beleid uitvoeren.
  2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de beslagvrije voet wél in alle gevallen — ook in geval van bankbeslag — wordt toegepast om zo te voldoen aan de wens van de Nationale ombudsman en D66 Enschede? Is bijvoorbeeld de door de gemeente gebruikte methode bij het terugvorderen van ten onrechte ontvangen participatiewetuitkeringen hiervoor bruikbaar?
  3. Indien het college de beslagvrije voet niet wil of kan respecteren, waarom dan niet?
  4. Hoe gaat het college structureel borgen dat aanbevelingen van de Nationale ombudsman worden opgevolgd zonder dat tussenkomst van bijvoorbeeld een raadslid nodig is?