Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 februari 2017

Zoek oplossing onzelfstandige bewoning niet in regels

Fietsen voor studentenhuis

Onzelfstandige bewoning, het blijft de raad bezighouden. Vorige week hebben de woordvoerders, samen met enkele bewoners en afgevaardigden van zorginstellingen en corporaties, weer gesproken over regels om overlast door onzelfstandige bewoning tegen te gaan. Inmiddels zijn we met dit onderwerp al zo’n twee jaar bezig en ook na deze bijeenkomst is er geen uitzicht op een echte oplossing. Stop daarom met focussen op meer regels en richt je op de kwaliteit van het aanbod.

Iets willen doen

Het wordt wel steeds duidelijk dat regels stellen via een bestemmingsplan niet zoveel van doen heeft met het oplossen van problemen. Het blijkt vooral goed voor het gevoel van de politiek dat er iets gedaan wordt.

Om te beginnen is helemaal niet zo helder wat de omvang van het probleem nu eigenlijk is. Want hoewel iedereen onmiddellijk zal erkennen dat veel mensen in een klein huis in een krappe buurt al snel tot overlast kan leiden, is het niet zo dat alle panden waar veel mensen wonen voor overlast zorgen. Ook het aantal panden waar je onzelfstandig kunt wonen in een buurt kan tot overlast en waardevermindering van huizen leiden. Maar op andere plekken wil je wellicht juist een clustering van studentenwoningen of zorgwoningen. En dat terwijl er over het overgrote deel van de onzelfstandige bewoning nog nooit klachten zijn binnengekomen. Inderdaad: het beeld van altijd maar overlastgevende studenten klopt niet.

Volwaardige plek in de stad

Een generieke, effectieve, regel opstellen wordt daarmee heel moeilijk. Er zijn verschillende richtingen uitgedacht, maar elke keer blijkt dan dat de bestaande problemen er niet mee worden aangepakt en het voorkomen van toekomstige problemen altijd hand-in-hand gaat met het beperken van gewenste ontwikkelingen.

Zo willen we dat studenten ook na hun studie in Enschede blijven en dat gaat makkelijker als je al een grotere binding hebt met de stad. En die binding is groter als je tussen Enschedeers woont dan wanneer je je hele studie alleen tussen mede-studenten op de campus van de UT hebt gewoond. Maar ook (ex-)clienten van zorginstellingen zijn gebaat bij volwaardig meedraaien midden in de samenleving. En goede plekken voor die groep zijn er momenteel veel te weinig.

Oplossing in regels regels

Wat ons betreft wordt de problematiek rond onzelfstandige bewoning op een andere manier opgelost dan met meer regels en beperkingen. De oplossing voor dit probleem zal vooral moeten worden opgelost door een kwalitatief hoogwaardiger aanbod van kleine wooneenheden. De corporaties hebben al aangegeven de groep die vanuit de zorginstellingen komt beter te willen helpen. Ook zijn er plannen voor studentenhuisvesting rond het Ariënsplein.

Laatste poging met regels

Bij steeds meer partijen lijkt het besef door te dringen dat de oplossing in de kwaliteit van het aanbod ligt, in plaats van zorgbehoevenden en studenten alleen maar niet werkende beperkingen op te leggen. Niet alleen D66, maar ook de VVD, CDA en PvdA lijken op deze lijn te zitten. Op verzoek van de raad komt het college nog 1 keer met een voorstel om het in regels. Wij hopen dat dan ook andere partijen kiezen voor echte oplossingen in plaats van het afkopen van een schuldgevoel.