Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 januari 2017

Vragen over handhaving & activiteiten luchthaventerrein

Luchtaventerrein - De Strip - Oostkamp

D66 wil, naar aanleiding van de waarschuwing en preventieve last onder dwangsom aan de heer Van Eck, van het college duidelijkheid over welke ontwikkelingen mogelijk zijn op het voormalige luchthaventerrein en op welke wijze zowel de ondernemer als de omwonenden duidelijkheid kunnen krijgen wat mogelijk is en hoe iedereen aan de regels te houden is. Daarom hebben we onderstaande vragen gesteld aan het college van B&W van Enschede.

In harmonie met de natuur

Deze coalitie heeft een einde gemaakt aan de plannen voor een grootschalige luchthaven in Twente. Maar daarmee zijn de inspanningen voor het behoud van de natuur en de economische ontwikkelingen in het gebied niet opgehouden. D66 vindt deze economische ontwikkelingen van groot belang. Maar de ontwikkelingen moeten in harmonie met de omliggende natuur plaatsvinden. Daarom zijn er (veel) regels opgesteld, waar iedereen zich aan moet houden.

Actieve handhaving

De waarschuwing en preventieve last onder dwangsom aan de heer Van Eck vanwege onder anderen het vliegen met helikopters en het plaatsten van extra lichtmasten, die ons onder ogen kwamen via een mail van de Stichting Lonnekerberg (StiL), laten zien dat handhaving van regels goed wordt opgepakt. Maar ook dat actieve handhaving nodig is om het gebied te beschermen.

Een deel van de handhaving moet worden gedaan door de gemeente, een deel door de provincie en een deel door het Rijk. Daarmee is het complex geheel, waarbij er van zowel ondernemer als omwonenden veel gevraagd wordt. Daarnaast roept de brief bij de D66-fractie vragen op over de (on)mogelijkheden van activiteiten op het terrein van Van Eck.

Vraag 1

Op de site vliegveldtwenthe.nl van de heer Van Eck staat genoemd dat quad-rijden, helikopervliegen en een professionele rally experience tot de mogelijkheden behoren. Hoe verhoudt dit zich tot de eerdere discussie waaruit zou blijken dat bijvoorbeeld een kartbaan niet binnen het bestemmingsplan zou passen?

Vraag 2

Ervan uitgaande dat de activiteiten binnen de Flora en Faunawet passen: zijn de op de site genoemde activiteiten alleen mogelijk als activiteit waarvoor de heer Van Eck slechts voor een beperkt aantal dagen per jaar toestemming heeft, of zijn deze activiteiten ook dagelijks mogelijk?

Vraag 3

D66 vindt dat voor iedereen duidelijk moet zijn wat wel en wat niet mag op het voormalige luchthaventerrein. En dat het voor iedereen gemakkelijk moet zijn om overtredingen te melden, zodat waar nodig overgegaan kan worden tot handhaving.

Kan het college het voor omwonenden en ondernemers gemakkelijk inzichtelijk maken aan welke regels moet worden voldaan, waar men terecht moet met klachten en op welke wijze men om handhaving kan verzoeken?