Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 november 2016

Studenten schrijven nieuw Enschedees studentenbeleid

De gemeente heeft een nieuwe visie hoe van Enschede een nog mooiere en betere studentenstad te maken. En dat is volledig te danken aan een groep actieve studenten die meedenkt over de ontwikkeling van onze stad. Zij klopten vorig jaar op de poorten van het Stadhuis met het Studentenmanifest, schreven samen met de gemeente aan nieuw studentenbeleid en vanaf begin volgend jaar wordt de afdeling Studentenzaken versterkt door twee studenten van Saxion en de Universiteit Twente! Is de drempel nu dan definitief overkomen?

Enschede Studentenstad

Enschede telt ruim 28.000 studenten. Dat is bijna 15% van alle inwoners in onze stad. Maandagavond presenteerden studenten Tim Wisse en Rolf van der Gaast het eerste Enschedese Studentenbeleid, dat een antwoord geeft op de vraag hoe we van Enschede een nóg betere studentenstad kunnen maken. En dat is hard nodig, want zoals één van de aanwezige studenten opmerkte: “Als student woon je in Enschede, maar leef je soms bijna in een parallel universum.”

Studenten op de kaart

Met de verkiezingen in maart 2014 nam de Enschedese D66-fractie het initiatief om de belangen van studenten in Enschede beter te laten weerklinken binnen de gemeente. Rond de vijftig studenten haakten gaandeweg aan bij deze beweging. Wat begon met een aantal brainstormsessies, kreeg vorm in een Studentenmanifest en vond een vaste plaats in de zojuist gepresenteerde Nota Studentenbeleid. Geheel passend bij de nieuwe bestuursstijl van deze coalitie: regeer niet over de inwoners, maar vraag hen hoe het beter kan en betrek ze bij het samen vormgeven van échte verbeteringen.

Focus

De thema’s waar Enschede zich volgens de studenten op moet gaan richten, en daarom een prominente plek hebben gekregen in de Nota Studentenbeleid:

  • halen én houden van talent – organiseer betere integratie tussen onderwijs en bedrijven, en help start-ups en scale-ups om goede studenten aan te trekken
  • betere voorzieningen – organiseer meer uitwisseling tussen onderwijs- en cultuurinstellingen en geef studenten een verbindende rol in de binnenstad
  • be good and tell it – maak de innovatieve successen van UT en Saxion beter in de stad zichtbaar, en geef ruimte aan pop-up sciencestores in de binnenstad
  • verbinding – gebruik de koepels van UT, Saxion en studentenverenigingen beter als klankborden om een betere verbinding te maken tussen gemeente en studenten.

Actie

Een terechte vraag zou zijn hoe we nu samen van woorden en beleid naar daden komen. Gelukkig zien we dat er niet alleen geschreven is, maar dat vooral is gedáán. Zo is onze wethouder Studentenzaken, Eelco Eerenberg, al sinds een jaar maandelijks in gesprek met de studentenkoepels. De afdeling Studentenzaken is overgeheveld van het programma Evenementen (de afdeling feest) naar het programma Economie en wordt binnenkort versterkt met twee studenten om ambtenaren te adviseren en ondersteunen. En studenten worden ondertussen door de gemeente actief betrokken bij het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als het verbeteren van de binnenstad en de verbinding tussen de stad en de campus.

Wat ons betreft hebben we de goede weg gevonden. De weg naar een nóg mooiere en betere Studentenstad. Wil jij meedenken over het vervolg en andere ontwikkelingen? Stuur dan even een berichtje naar martijn.braber@d66enschede.nl.