Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 november 2016

Gebiedsregisseur luchthavengebied voor algemeen belang

Ten tijde van de grootschalige vliegplannen was het al een heet hangijzer. En nu, ruim twee jaar na het besluit niet door te willen gaan met de luchthavenplannen is dat nog steeds zo: wie komt er op voor het algemeen belang?

Toen de commissie Wientjes met het advies kwam om in te zetten op Technology Base Twente, hebben we besloten om een ‘Topteam’ en een ‘Kwaliteitsteam’ aan te stellen. Het Topteam had als hoofdtaak het economisch uitwerken van plannen voor het gebied. En het Kwaliteitsteam moest er op toezien dat de ontwikkelingen pasten in het gebied als geheel: met respect voor omwonenden, natuur en cultuur.

Tien gouden regels

Het Kwaliteitsteam heeft in zijn eindadvies tien gouden regels meegegeven om het gebied succesvol te kunnen ontwikkelen. Die tien regels luiden:

 1. Organiseer een brede stuurgroep met een daadkrachtige
  ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie
 2. Stuur op een duidelijk profiel op basis van kernwaarden
 3. Ken de (on)mogelijkheden
 4. Maak geen eindplaatje maar ga voor organisch ontwikkelen
 5. Zorg voor voldoende flexibiliteit binnen afgesproken kaders
 6. Voer een proactieve acquisitie
 7. Inspireer en enthousiasmeer (toekomstige) klanten
 8. Zorg voor een eenduidige en transparante communicatie
 9. Kies voor kwaliteitsregie
 10. Neem de tijd

We hebben ons altijd sterk gemaakt om het hart van Twente niet te verkwanselen. En tegenlijk willen we ook niet dwars voor elke ontwikkeling gaan liggen. Daarom waren we tegen de grootschalige vliegplannen, daarom hebben we ons achter het rapport van de commissie Wientjes geschaard en daarom hechten we grote waarde aan het Kwaliteitsteam en de adviezen die ze hebben gegeven.

Onafhankelijk

Alle tien gouden regels zijn belangrijk, maar de belangrijkste is nog wel de eerste. Omdat daarin wordt geborgd dat niet een enkele ondernemer het voor het zeggen krijgt, die enkel oog heeft voor zijn eigen winst. Of een gebiedsontwikkelaar die veel te sterk alleen kijkt naar de grondexploitatie. De eerste gouden regel is de basis voor de andere negen regels en garandeert dat het algemeen belang altijd voorop staat, omdat er niet alleen een stuurgroep moet komen waar veel partijen in zitten, maar er daarnaast ook een onafhankelijk, niet ambtelijk gebiedsregisseur moet komen. En die heeft maar 1 belang: het algemeen belang.

Kaderstelling

Omdat we het zo belangrijk vinden om het vast te leggen dat we in het algemeen belang willen ontwikkelen, hebben we als D66 het initiatief genomen om, samen met Enschede Anders en de PvdA, een motie in te dienen die het college vraagt om uit te gaan werken hoe zo’n stuurgroep en gebiedsregisseur opgezet kan worden. Deze motie Uitwerken voorstel stuurgroep en onafhankelijke gebiedsregisseur‘ is tijdens de raadsvergadering van 14 november 2016 unaniem aangenomen.