Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 november 2016

Enschede investeert meer in de Binnenstad

Binnenstad Enschede - Tubantia ©All rights reserved

Afgelopen maandag besprak de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar; hoe de gemeente komend jaar de beschikbare € 664mln gaat besteden. Op initiatief van D66 heeft de coalitie voorgesteld nog eens extra € 250.000 te investeren in de kwaliteit van de binnenstad. En dit voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen.

Economische motor

De gemeente zet vol in op verbetering van de kwaliteit van de binnenstad. Dat is belangrijk, want Enschede heeft door stadsbranden en bombardementen in de Tweede Wereldoorlog geen historisch centrum zoals veel steden om ons heen dat wel hebben. Toch is Enschede ondertussen onbetwist de hoofdstad van de regio, en met ondertussen zelfs meer dan 200.000 bezoekers per week is de binnenstad een belangrijke economische motor geworden en creëert zij veel banen.

Actieprogramma Binnenstad

Maar hoe zorg je samen dan voor een binnenstad van hoge kwaliteit? In plaats van als overheid zelf kartrekker te zijn, zoekt de gemeente tegenwoordig vooral aansluiting bij initiatief uit de stad. Dat is belangrijk, want dan sluit je aan op waar er duidelijk behoefte is, in plaats van dat je die als gemeente probeert te creëren. Een goed voorbeeld is het Actieprogramma Binnenstad, waar vastgoedeigenaren en ondernemers in het centrum worden aangemoedigd om onder andere de gevels van hun panden te verbeteren en te verfraaien. Een zeer succesvol programma: in de afgelopen vijf jaar lokte € 3,5mln aan subsidies in totaal € 17,5mln aan investeringen uit! En met resultaat, want veel straten in het centrum als de Walstraat, Noorderhagen, Pijpenstraat en Zuiderhagen ogen nu stukken beter en gezelliger.

Uitdagingen Openbare Ruimte

Tegelijk zien we dat we nog niet klaar zijn. Daarom heeft het college voorgesteld om dit actieprogramma met nog twee jaar te verlengen. Aanvullend heeft D66 gisteravond voorgesteld om dit programma zelfs nog verder uit te breiden,  en dan gericht op het verbeteren van de openbare ruimte. Er is immers nog veel te doen om de straten, pleinen en aankleding van de binnenstad verder te verbeteren.

Investeren in de Binnenstad

VVD, BBE, CDA en ChristenUnie deelden ons initiatief, en enkel met uitzondering van GroenLinksen SP steunde de gehele gemeenteraad ons voorstel om € 250.000 extra te investeren in de binnenstad van Enschede. Dan kun je denken aan initiatieven als meer groen in de stad, het bijplaatsen van bankjes, verlichting of vuilnisbakken, maar ook het verfraaien van pleinen en straten. Voortbouwend op het succes van het huidige Actieprogramma Binnenstad, gaan we samen met ondernemers, partners en inwoners verder investeren in de openbare ruimte. Een mooi succes, en vooral een groot compliment voor de ondernemers en ambtenaren die zich de afgelopen jaren met succes hebben ingezet voor onze binnenstad!!

Copyright foto © Tubantia, Enschede