Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 oktober 2016

AkzoNobel lekt in Twekkelo

In deze blog lees je over de feiten en gebeurtenissen rondom de lekkages van de zoutwinning van AkzoNobel in Twekkelo. AkzoNobel zal hard moeten werken om de schade aan landschap en imago te herstellen. Transparantie is daarbij de sleutel.

De gebeurtenissen

Twekkelo is tijdens de zomer van 2016 meerdere malen opgeschrikt door nieuwsberichten over lekkages van zoutcavernes en pekeltransportleidingen van AkzoNobel. Zie onderaan deze blog voor een feitenoverzicht. Omdat de communicatie vanuit AkzoNobel zeer te wensen overliet bleven vele vragen boven de markt hangen. Dus heb ik voor het zomerreces aangegeven een openbare informatiebijeenkomst met AkzoNobel te willen. 13 september 2016 was het zover: de Usselerschool zat vol met politici, inwoners en organisaties. AkzoNobel deed zijn verhaal bij monde van hoge directeuren uit Amsterdam.

De reactie van AkzoNobel

De directie gaf aan lekkages onacceptabel te vinden en eind 2017 nul lekkages te willen hebben. Maar dat was dan ook wel zo’n beetje het enige dat de directie vertelde, tot ongenoegen van mij en de rest van de zaal. Weken eerder al had ik bij AkzoNobel de vraag om een historisch overzicht van de lekkages neergelegd. Tot ontstentenis van de gehele zaal weigerden de twee directeuren dit te geven, omdat “dit nu niet voor de toekomst van belang is.”

Gelukkig meldde AkzoNobel mij de volgende dag telefonisch dat dit overzicht er toch komt. Ik zie nu dat AkzoNobel zijn communicatie verbetert; met een buurvrouw van een transportleiding is inmiddels ook een goed gesprek geweest. De laatste brief aan omwonenden was helder en compleet geschreven.

De toekomst: ook transparant over verleden en heden

Maar we zijn er nog lang niet. Wat D66 Enschede betreft heeft AkzoNobel heel wat imagoschade te herstellen. Het is goed dat AkzoNobel streeft naar nul lekkages, dat is een streven dat altijd moet gelden. Tegelijkertijd moeten we reëel zijn en AkzoNobel de ruimte geven ons in openbaarheid mee te nemen in de uitdagingen in de bedrijfsvoering. Dat betekent ook dat AkzoNobel zich open op gaat stellen en tegenvallers zo snel mogelijk openbaarmaakt. Uiteraard in overleg met de toezichthouder, Staatstoezicht op de Mijnen. D66 Enschede verwacht een actieve, open en eerlijke communicatie van AkzoNobel. Niet alleen wat betreft de lekkages, ook wat betreft alle andere zaken in en rond Twekkelo. En ook wat betreft het verleden, want het heden is geworteld in het verleden.

Feitenoverzicht

Op de website van AkzoNobel kun je de actuele stand van zaken vinden.