Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 juli 2016

Zomernota 2016: ingediende moties van D66 Enschede

Op maandag 11 juli en dinsdag 12 juli wordt in de gemeenteraad de zomernota 2016 besproken. In de zomernota schetst het college de opgaven voor de komende jaren. Hierin vind je wat het college van plan is, wat de prioriteiten zijn en hoe het geld wordt verdeeld.

D66 heeft in 6 moties ingediend tijdens de raadsvergadering met als rode draad duurzaamheid.