Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 april 2016

Bureaucratie drijft nieuwe statushouders naar Voedselbank?

Statushouders

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen vertelde me dat kersverse statushouders veelal een maand of twee gebruik maken van de Voedselbank. Mijn verwondering leg ik uit in deze blog en ik heb vragen gesteld aan het college.

Welk probleem komen nieuwe statushouders tegen?

Asielzoekers verblijven zoals bekend eerst in opvang door het gehele land, in bijvoorbeeld een azc (asielzoekerscentrum). Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt mag hij (of zij) blijven in Nederland. Hij wordt dan een “statushouder” genoemd en krijgt een woning in een gemeente toegewezen.

Stel je voor, je hebt te horen gekregen dat je mag blijven in Nederland en je gaat in een woning in Enschede wonen. Er komt een hoop op je af en gelukkig krijg je begeleiding, bijvoorbeeld door Vluchtelingenwerk. Je moet je woning inrichten, je leert Nederlands, je gaat op zoek naar een bezigheid. Zij kloppen blijkbaar ook met reden aan bij de Voedselbank. De Voedselbank helpt statushouders zonder geld met liefde aan een voedselpakket. Maar waarom is het de eerste 1 à 2 maanden voor een heel aantal statushouders niet mogelijk om zelf eten te kopen?

Schriftelijke vragen aan het college

D66 Enschede vraagt zich nu af of dit niet anders kan. Het lijkt erop dat we de Voedselbank én de statushouders onnodig bezig houden. Kan de bureaucratische molen niet zo worden ingericht dat een statushouder direct bij aankomst in een nieuwe woning vanuit een asielzoekerscentrum zelf kan voorzien in zijn eerste levensbehoeften?

Daarom heb ik de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede gesteld:

  1. Herkent het college de beschreven gang van zaken?
  2. De Voedselbank bevestigt dat na een maand of twee de meeste statushouders beschikken over inkomsten en dan zelf eten kunnen kopen. Daarmee lijkt de noodzaak voor de gang naar de Voedselbank slechts tijdelijk. Wellicht is dit veroorzaakt door het wachten op een uitkering of toeslagen; door bureaucratie dus. Ziet het college mogelijkheden om de gang naar de Voedselbank overbodig te maken voor kersverse statushouders? Bijvoorbeeld middels een tijdelijke overbrugging of eerdere verstrekking van (bijzondere) bijstand. De burgemeester van Haarlem heeft overigens eerder naar vergelijkbare problematiek gekeken.
  3. Nu hoorde D66 Enschede van de Voedselbank over deze gang van zaken. De gemeente Enschede wil een lerende organisatie zijn. Ziet het college nog meer knelpunten bij het maken van een snelle start door statushouders? En wat zijn mogelijke oplossingen en wat is daarvoor nodig?

De antwoorden volgen over drie weken, hopelijk weten we dan hoe we deze nieuwe Enschedeërs een snellere start kunnen geven!