Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 maart 2016

Steun ook het Orkest van het Oosten!

Orkest

Eind 2015 werd acuut pijnlijk duidelijk dat het Orkest van het Oosten (toen nog bekend als HET Symfonieorkest) door al zijn geld heen was. De provincie Overijssel is voortvarend te werk gegaan en ook in de gemeenteraad van Enschede hebben we steun betuigd voor het orkest. Enschede gaat het orkest extra steunen, en ik roep met deze blog het Rijk en de provincie op het voorbeeld van Enschede te volgen.

Haalbaar plan voor de toekomst

In korte tijd heeft het orkest veel gedaan. Dat valt te lezen in een plan dat door Berenschot haalbaar is bevonden en waar de provincie haar steun aan heeft toegezegd. Overijssel heeft daarmee gelukkig het standpunt verlaten om geen enkele euro meer in het orkest te steken.

Tegelijkertijd ziet D66 Enschede dat het Rijk twee miljoen heeft bezuinigd op het orkest, en de provincie nu na alle ellende weer terug is op het oude subsidieniveau van voor 2013. Ik heb geopperd dat de Enschedese Rekenkamer de casus van de lege orkestschatkist kan gebruiken om van te leren. De gemeente Enschede heeft al die tijd jaarlijks 275 000 euro gegeven aan het orkest, en dat blijven we ook doen. De gemeente Enschede heeft dus als enige nooit bezuinigd en was dus ook geen aanstichter van alle ellende bij het orkest.

Enschede steunt orkest extra

Sterker nog, Enschede gaat nu waarschijnlijk een paar jaar lang extra steun verlenen aan het orkest: een garantie van een half miljoen. Het raadsvoorstel hierover was aanvankelijk onduidelijk en wordt daarom herschreven en opnieuw besproken in de gemeenteraad. Maandagavond 14 maart 2016 is wel duidelijk geworden dat het orkest een paar jaar extra liquiditeit nodig heeft, om weer financieel gezond te worden. Het orkest komt ieder kwartaal gedurende twee weken geld tekort. De gemeente wil hiervoor garant staan, zodat het orkest geld kan lenen bij een bank.

Orkest trekt bedrijvigheid

Het orkest is heel belangrijk voor Overijssel en Enschede. Het orkest doet het muzikale leven in Enschede bruisen, door de optredens maar vooral ook door alle nevenactiviteiten. Denk aan educatieve projecten op scholen, projecten met amateurorkesten en de musici die ook in hun vrije tijd met muziek bezig zijn. Dat maakt de regio rond Enschede aantrekkelijk om je te vestigen. En dat kan Twente goed gebruiken, onderzoek toont immers aan dat de arbeidsmarkt van Twente groter moet worden om economisch te overleven!

Steunt het Rijk ook het orkest?

In Enschede zijn wij dan ook dankbaar dat de provincie terug is gekomen van het afkopen van haar relatie met het orkest. Tegelijkertijd hoopt D66 dat de provincie, maar zeker ook het Rijk, het voorbeeld van Enschede zullen volgen. Het Rijk en de provincie kunnen net als Enschede extra orkeststeun geven. In mei komt de Raad voor Cultuur met een advies over de Rijkscultuursubsidies 2017-2020. Uiteraard vragen andere orkesten dan meer subsidie aan. Dat mag geen reden zijn om het Orkest van het Oosten over te slaan.