Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 januari 2016

Onze cultuur

Het zal niemand ontgaan zijn: afgelopen zaterdag was de geluidstest voor de oproep tot gebed vanaf het terrein waar het Turks Cultureel Centrum gepland is, op de kruising Kuipersdijk – Wethouder Beverstraat. De vraag die blijft hangen: gaat het wel om het geluid?

Betrokken

De geluidsproef is aangevraagd door de bewoners, om te kunnen ervaren wat die oproep tot gebed in de praktijk nu betekent voor de buurt. Een heel redelijk verzoek, waar de wethouder uitgebreid gehoor aan heeft gegeven. In de wijde omtrek rond de geplande moskee zijn de bewoners uitgenodigd om mee te doen aan de proef door op briefjes aan te geven wat men hoorde en hoe de oproep ervaren werd. Men kan van alles zeggen over de geluidsproef, maar niet dat omwonenden niet betrokken zijn.

Hard (genoeg)

Het hoogste geluidsniveau afgelopen zaterdag is ruim voldoende om de wens, zoals ik die meerdere keren gehoord heb vanuit de moslimgemeenschap, in te willigen: het moet hoorbaar zijn op het eigen terrein. Ik lees dat maar even als moet goed hoorbaar zijn, want hoewel het laagste niveau ook hoorbaar was, moest je zo je best doen om het te horen tussen het autogeluid door, dat ik me goed voor kan stellen dat de mensen van de moskee zich iets anders voorstellen bij een oproep tot gebed. Tegelijk constateer ik dat het hoogste geluidsniveau voor de direct aanwonenden erg goed hoorbaar was en ook binnenshuis te horen is. Een niveautje lager is ook nog steeds goed te horen op het terrein, maar geeft beduidend minder overlast voor de buurt. Als het om de stand van de thermostaat in de woonkamer zou gaan, zou je denken: “Hier komen we samen wel uit”.

“We worden bedonderd!”

Maar na de geluidsproef was er geen opluchting. Integendeel: er was veel kritiek op de uitvoering van de proef. Zo stond er een container in de weg, was de zaterdag totaal ongeschikt, was het mistig en werd de verkeerde speaker gebruikt. Een omwonende riep: “We worden bedonderd, we worden er ingeluisd!”, toen het geluidsniveau ook bij de vijfde test niet zo hoog bleek als voor de proef werd verondersteld. Tja.

Vrijheid

Wat de reacties duidelijk maken, is dat er in Enschede een grote groep mensen leeft die ongeacht het geluidsniveau geen oproep tot gebed wil. De weerzin is gericht tegen moslims en de Islam, niet tegen het geluid. Deze groep wil ook geen oproep één keer per week, voor het vrijdagmiddaggebed. Is een oproep rond de klok van één op een vrijdagmiddag, terwijl je niet eens thuis bent omdat je moet werken en het twee straten verderop niet meer te horen is, nu echt zo verschrikkelijk?

Het is nogal een stap om voor een specifieke religie iets te verbieden, wat voor andere religies wel mag. Er zijn wettelijke kaders waarbinnen een oproep tot gebed is toegestaan. Het willekeurig verbieden van een recht voor een bepaalde groep staat haaks op waar een vrije samenleving voor zou moeten staan. Ik zou de mensen die aangeven ‘gewoon geen oproep te accepteren’, willen vragen wat de volgende groep is die ze iets willen verbieden. Of wat het volgende is wat ze moslims willen verbieden.

Ook hoorde ik verschillende mensen zeggen dat “kerkklokken anders zijn, omdat ze bij onze cultuur horen”. Ik heb dat soort redenaties nooit zo goed begrepen. Ik heb nooit gevraagd om een kerkklok. Net zoals een ruime meerderheid in dit land. Is dat een reden om het luiden van de klokken te verbieden? En betekent dat ‘ze’ er pas bij mogen horen als ‘ze’ geen moslim meer zijn? Is dat integreren?

Ik wil geenszins wegkijken voor de problemen die er zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de houding van Islamitische jeugd tegenover de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oost. Maar simpelweg op de onderbuik vrijheden opgeven, dat is niet mijn cultuur.