Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 oktober 2015

Invoering diftar stap in goede richting maar een stap te weinig

Naar aanleiding van de discussie over de inzameling van huishoudelijk afval in juni van dit jaar komt het college nu met een concreet voorstel voor de invoering van diftar (betalen per keer dat je een container aan de straat zet) en omgekeerd inzamelen (restafval wegbrengen en in de plaats van de grijze restafvalcontainer komt dan een verpakkingencontainer). Het voorstel is om diftar in te gaan voeren per 1 januari 2017, om dat in het najaar van 2018 te evalueren en als we ons afval voldoende scheiden, per 1 januari 2020 over te stappen op het omgekeerd inzamelen van afval. Het voorstel van de wethouder is een stap in de goede richting, maar tegelijk een stap te weinig.

Omgekeerde prikkel

Er zit in het raadsvoorstel een opmerkelijke omgekeerde prikkel: als we in Enschede in 2018 teveel restafval aanbieden, gaan we een belangrijke maatregel om minder restafval aan te bieden pas later invoeren. Dat lijkt ons niet alleen een onwenselijk signaal, maar het sluit ook niet aan bij de ambitie zoals we als raad hebben uitgesproken in het debat in juni van dit jaar.

Twijfel aan de argumentatie

De wethouder legt in het raadsvoorstel de grens om omgekeerd inzamelen te kunnen invoeren op 175kg restafval per persoon per jaar. Als er meer wordt aangeboden, dan gaan we (nog) niet over op omgekeerd inzamelen. Het argument daarvoor is dat de stad er dan nog niet klaar voor zou zijn: mensen moeten dan met teveel restafval gaan slepen en er zouden teveel ondergrondse containers geplaatst moeten worden die maar een paar jaar gebruikt gaan worden. Wij twijfelen aan deze argumentie. Ten eerste omdat, bij goed scheiden, mensen ruim onder de 175kg kunnen komen (zoals andere diftar-gemeenten laten zien). Als ze dat niet doen, is het juist zaak om mensen extra te prikkelen. Daarmee wordt het niet alleen makkelijker voor mensen, maar ook goedkoper. Het tweede argument ‘er zijn dan tijdelijk veel meer ondergrondse containers nodig’, lijkt ook geen hout te snijden. Want waarom kunnen die containers niet tijdelijk vaker geleegd worden?

Alternatieve prikkel ontbreekt

Wij zien niet in waarom mensen drie jaar na de invoering van diftar hun afval veel beter zouden gaan scheiden dan na twee jaar als er geen duidelijke extra prikkel wordt ingevoerd. Het ontbreekt in dit voorstel aan de invoering van zo’n alternatieve prikkel en daarmee aan een helder pad hoe omgekeerd inzamelen kan worden ingevoerd.

Met goede communicatie is uitstel niet nodig

Maar het belangrijkste punt is nog wel: als we direct beginnen met goede communicatie, dan twijfelen wij er niet aan dat we in 2019 al kunnen beginnen met omgekeerd inzamelen. Laat mensen zien dat omgekeerd inzamelen goedkoper, beter voor het milieu en gemakkelijker is. Nu is het al zo dat veel mensen die de afgelopen jaren hun verpakkingen zijn gaan scheiden me de vraag stellen waarom die grijze bak er eigenlijk nog staat. Het voorstel mag daarom best een stap extra zetten.