Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 september 2015

Gemeenteraad wil grip op regionale samenwerking

Een gemeente redt het tegenwoordig niet meer alleen. Als Twentse gemeenten trekken we daarom al regelmatig samen op. Denk hierbij aan de lobby in Den Haag voor behoud van rechtbanken of de lobby’s in Brussel voor Europese aandacht voor de economische structuur van deze regio.

Het rapport van Robben over de toekomst van de Twentse samenwerking hebben we daarom als gemeenteraad het afgelopen jaar al regelmatig besproken. Een rapport dat is ontstaan omdat gemeenteraden meer betrokken willen zijn bij de regio. Inmiddels heeft de Enschedese gemeenteraad zich twee keer unaniem uitgesproken voor een krachtige én democratisch gelegitimeerde regionale samenwerking.

Verbazing over voorstel van RegioTwente

De verbazing was dan ook groot dat het huidige voorstel van begin september voor een nieuwe regeling voor de regio Twente geen verband meer houdt met de wensen van Enschede en de adviezen van het rapport Robben. Van de betrokkenheid van raden door bijvoorbeeld het Twenteberaad is niets meer te vinden in de nieuwe regeling.

Kan het dan zijn dat de nieuwe regeling slechts is opgesteld om te voldoen aan de wetswijziging, het wegvallen van de WGR+? Mijn antwoord hierop is “nee”. Als dat zo was, dan had de Regioraad gewoon een opgeschoonde versie van de regeling kunnen vaststellen. Het huidige voorstel is tot stand gekomen na een onderonsje met burgemeesters en hier zijn de gemeenteraden vakkundig uitgesloopt!

Wat is het probleem?

Er wordt gezegd dat we goede wethouders hebben en het huidige voorstel daarom geen probleem is. Dat klopt wel, alleen zijn wethouders niet gekozen door de inwoners. Gemeenteraadsleden zijn wél gekozen door de inwoners. Gemeenteraden zijn democratisch gelegitimeerd, en willen daarom betrokken zijn.

Ik zal dit illustreren met een voorbeeld. Wanneer we dit voorstel aannemen, stoppen de gemeenteraden de regionale samenwerking in een kist en doen die op slot. De sleutels gooien we weg, en de kist gaat naar het eiland van het dagelijks bestuur van de regio Twente. Alleen een verzameling wethouders verenigd in het Algemeen Bestuur (AB) praat mee over de inrichting van het regio-eiland.

Die wethouders kunnen niet ter verantwoording geroepen worden over de gang van zaken in de regio, door geen enkele gemeente. Iedere gemeente kan slechts zijn eigen wethouder ter verantwoording roepen en dan slechts over zijn eigen gedrag in het AB. Die wethouder kan dus volstaan met “Raad, ik wilde net als u ook niet dat de grote kokosboom op het regio-eiland gekapt werd. Nu hebben we geen kokosnoten meer en moeten we vaker gaan vissen op zee. Maar ik heb nog wel tegen gestemd hoor!” En dan kun je als raad dus niets, en je mag wel extra geld betalen voor de schade die is ontstaan.

Een raad kán het Algemeen Bestuur of het Dagelijkse Bestuur niet dwingen iets te doen of na te laten. De sleutels zijn immers weggegooid. De kist blijft dicht, voor eeuwig.

Motie “Grip op regionale samenwerking”

De raden zetten zichzelf met deze regeling voor altijd op grotere afstand van de regio. En de raden hadden nu juist met Robben uitgesproken méér betrokken te willen zijn. Daarom hebben we de afgelopen dagen een motie gemaakt die maandag 21 september 2015 unaniem in de raadsvergadering is aangenomen. Deze motie draagt het college op om samen met andere colleges uit de regio te komen tot een aanpassing op de voorgestelde regeling. Zodat de regeling voorziet in betrokkenheid van de raden, in een democratische legitimatie. Zodat de raden de sleutels in handen houden.