Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2015

D66 wil dat mening van studenten telt

Studenten zijn belangrijk voor Enschede. Ze zijn innovatief, hebben een grote organisatiekracht en vórmen de toekomst. D66 Enschede stelde studenten van Universiteit Twente en Saxion de vraag wat (Gemeente) Enschede beter zou kunnen doen om aantrekkelijker te worden voor studenten en afgestudeerden. Het resultaat is een manifest, waarin studenten aangeven hoe Enschede een betere studentenstad kan worden: een belangrijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling van de stad en de regio.

Studenten horen bij Enschede

Het Saxion heeft 18.000 studenten in Enschede, de Universiteit Twente 10.000. Ruim 28.000 studenten wonen daadwerkelijk in de stad: bijna 15% van de Enschedese bevolking. Studenten zijn innovatief, hebben een grote organisatiekracht en vórmen de toekomst. Tijdens hun studietijd dragen zij bij aan een levendige en creatieve stad. Daarna zijn zij de ondernemers en werknemers die Twente nodig heeft om één van de meest innovatieve hightech-regio’s van Europa te worden. D66 wil daarom helder in beeld hebben wat de kloof is tussen ‘wat studenten willen’ en ‘wat de gemeente denkt dat studenten nodig hebben’.

Enschede, Studentenstad van de toekomst

Daarom stelden wij dit voorjaar aan studenten zelf de vraag wat de gemeente en stad zouden kunnen doen om een aantrekkelijker stad te worden. Het resultaat is een 8-puntenplan met concrete suggesties aan de gemeente. Verbeterpunten die zich richten op de verbinding tussen studenten en de stad, de relatie tussen het bedrijfsleven en studenten, en het perspectief en de mogelijkheden die Twente aan studenten te bieden heeft.

  1. Vergroot inspraak van studenten
  2. Creëer een laagdrempelig aanspreekpunt voor studenten (studentenloket) bij de gemeente
  3. Verbind studentenactiviteiten met de stad
  4. Faciliteer internationale studenten en onderzoekers beter
  5. Ondersteun bedrijven bij het vinden van studenten voor stages en (bij)banen
  6. Zet een fonds voor sociaal ondernemerschap op, geleid door studenten
  7. Toon studenten wat Twente na de studie te bieden heeft
  8. Maak resultaten van onderzoek en ontwikkeling zichtbaar in de stad

Een uitgebreide toelichting op de achterliggende problemen en de voorgestelde oplossingen zijn te vinden in het manifest.

Aanbieden van het manifest aan de politiek

Op 29 juni bieden de studenten het manifest aan aan burgemeester Fred de Graaf en wethouder Studentenzaken Eelco Eerenberg. Tijdens deze bijeenkomst zullen zij het gemeentebestuur vragen om concreet met deze punten aan de slag te gaan: om van Enschede de studentenstad van de toekomst te maken. D66 dient dezelfde avond een motie in en zal de komende jaren zich verder inzetten om deze verbeteringen ook daadwerkelijk door te voeren.