Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juni 2015

Rekenkameronderzoek armoedebeleid stelt D66 teleur

De effectiviteit van het Enschedese armoedebeleid is nog altijd niet in beeld gebracht. Ondanks herhaaldelijk aandringen van D66 en de hele gemeenteraad… Het college gaat dit nu wel proberen, in deze blog beschrijf ik waarom dit zo belangrijk is voor de mensen met een laag inkomen.

Effecten armoederegelingen onduidelijk

Ik heb namens D66 Enschede bijna een jaar geleden aangegeven dat onduidelijk is wat voor verschil de armoederegelingen van de gemeente Enschede maken. Het is onduidelijk wat die 15 miljoen euro per jaar doet voor de mensen. Raakt iemand hierdoor uit de armoede? Krijgt iemand door de helpende hand van de gemeente weer plezier in het leven? Verbetert de gezondheid van iemand? Allemaal belangrijke vragen, zonder antwoord.

Nu in 2015 voegen we een derde rapport toe aan de twee rekenkamerrapporten uit 2007 en 2012. Mijn teleurstelling is groot. Want de vurige wens van D66, en ook van de rekenkamercommissie die de opdracht gaf, is niet vervuld. De effectiviteit van de verschillende armoede-instrumenten is niet in beeld gebracht. Dat betekent dat we nu niet kunnen zeggen aan welke knoppen we het beste kunnen draaien. Bijvoorbeeld: is het misschien beter voor de mensen om minder individuele inkomenstoeslag te verstrekken maar meer in het zorgverzekeringspakket te stoppen? Ik weet het domweg niet, en de rekenkamer helaas ook niet.

Het college wil het verschil maken voor de armen

We willen vooruit met de stad. We willen zoveel mogelijk mensen uit de armoede helpen. Het college vindt dit ook en gaat voortvarend verder met de zaken die wél in het onderzoek van de rekenkamer staan. En die effectiviteit? Het college zal een voorstel doen aan de raad om dit wél in beeld te brengen, zodat je het beleid ook kunt wijzigen op basis van feiten. Op basis van wat heel goed werkt voor de mensen. Want hier doen we het uiteindelijk allemaal voor.

Een schets van armoede in Enschede

Het rekenkameronderzoek maakt eens te meer duidelijk dat armoede een grote uitdaging is voor Enschede. Zomaar wat feiten uit het onderzoek om je een beeld te vormen van waar sommige mensen in onze stad mee te maken hebben:

  • 51 % van de ondervraagden neemt geen deel aan maatschappelijke activiteiten,
  • een kleine 50 % is niet gelukkig,
  • 50 % kan niet minstens om de dag een warme maaltijd met vlees, vleesvervanger, kip of vis betalen,
  • 90 % heeft onvoldoende geld voor een jaarlijkse week vakantie, en
  • 30 % heeft onvoldoende geld om het huis goed te verwarmen.

Achter deze feiten zitten allemaal individuele verhalen. Allemaal mensen waarvan iedereen wil dat ze het beter krijgen. Daar is de hele stad solidair mee, maar wat D66 betreft wel op een effectieve manier. En wat voor de één effect heeft, is voor de ander juist niet handig. Verder willen we dat iemand duurzaam uit de armoede kan geraken. Daarom pleit D66 voor een bewezen, individuele aanpak die duurzaam effect sorteert. Binnenkort meer hierover, wanneer het college een voorstel doet aan de raad voor aanpassingen aan het armoedebeleid. Dan willen we nu toch echt een begin zien van een effectief armoedebeleid. Zodat de hierboven genoemde cijfers gaan dalen, zodat meer mensen het beter gaan hebben in onze stad.