Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 maart 2015

Geen vergunning nodig voor onzelfstandige bewoning: winst voor Enschede?

Fietsen voor studentenhuis

Op 11 november 2014 heb ik een motie ingediend die opriep om uit te werken wat de voor- en nadelen zijn om met meer dan twee niet-verwanten (dus geen familie of partner van elkaar zijn) samen te wonen. Het achterliggende vermoeden is dat zeker drie, mogelijk vier en misschien zelfs wel vijf niet-verwanten in een huis niet tot (extra) overlast leidt. En daarom zou je er ook geen vergunning voor moeten hoeven aanvragen. De motie was een opstapje om bijvoorbeeld drie studenten samen zonder vergunning een willekeurig huis te kunnen laten huren. Of twee pas afgestudeerden de mogelijkheid te geven om in te trekken bij een student waarvan de ouders een huis gekocht hebben voor hun studerende kind. De gevraagde uitwerking zou in het eerste kwartaal van dit jaar naar de raad komen, zodat we een onderbouwde afweging konden maken om overbodige regelgeving te schrappen.

Nieuwe Huisvestingswet

Nu wil het dat sinds 1 januari de nieuwe Huisvestingswet in werking is getreden. Die verbiedt het gemeenten om een leefbaarheidsbeleid te voeren op de woningmarkt. Alleen in het geval van krapte in een bepaald marktsegment mag de gemeente maatregelen nemen. Dat betekent in de praktijk voor Enschede dat je geen vergunning meer hoeft aan te vragen als je met meerdere willekeurige mensen wilt gaan samenwonen. Of als iemand meerdere mensen in zijn huis wil laten samenwonen (dus ook de huisjesmelker).

Is D66 nu tevreden?

Nee. Want het is nooit onze bedoeling geweest om geen enkele sturingsmogelijkheid te hebben als het gaat om de leefbaarheid in een wijk. Wij willen meer keuzevrijheid voor mensen om te wonen waar ze willen, maar we beseffen heel goed dat zeven studenten in een rijtjeshuis in een Vinex-wijk voor problemen kan zorgen: een ‘eengezinswoning’ heet niet voor niks een ‘eengezinswoning’. En niet alleen de woning, ook de omgeving is ingericht op gezinnen. Als er dan woningen zijn waar de eigenaar zeven Oost-Europese (tijdelijke) arbeidsmigranten huisvest, dan kun je op je vingers natellen dat er problemen in de wijk ontstaan als al deze mensen allemaal een eigen auto in de wijk willen parkeren. Hiervoor wilden we (aangepaste) regelgeving houden.

Zijn er alternatieven?

Dat is niet duidelijk. Niet alleen voor ons, maar ook voor de Tweede Kamer was het duidelijk dat leefbaarheid een argument is. Toch heeft een meerderheid van de Kamer een amendement op de Huisvestingswet weggestemd om gemeente ruimte te geven om op grond van leefbaarheid een huisvestingsverordening op te stellen. Het argument was dat er andere wetgeving zou zijn die dat zou borgen, zonder te noemen wat die wetgeving dan precies is.

Wat nu dan?

Omdat ook voor het college onduidelijk is of er mogelijkheden zijn om de leefbaarheid te waarborgen op basis van andere wetten, wordt momenteel uitgezocht of die er zijn. De resultaten daarvan komen in de loop van het jaar naar de raad. Gemeenten hebben tot 1 januari 2016 gekregen om (eventueel) nieuwe regels in te stellen. Als ze dat niet doen, dan vervallen automatisch de oude regels en wordt het voor iedereen mogelijk om zonder vergunning ergens onzelfstandig te gaan samenwonen.