Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 maart 2015

Voer wijkverkeersplannen zo snel mogelijk uit

Illegaal van de Kuipersdijk naar de Mooienhof

Recent zijn voor twee wijken de wijkverkeersplannen gepresenteerd. Dat geldt voor het plan in Stadsveld en die voor ’t Getfert/Perik & Hogeland Noord. Aan beide plannen is lang en goed gewerkt en beide plannen kunnen dan ook op brede steun in de wijk rekenen. De vraag is nu of, wanneer en hoe de plannen worden uitgevoerd.

Voor en door bewoners

Het doel van de plannen is om verkeersproblemen binnen de wijk aan te pakken. Dat kunnen punten rond snelheid zijn, maar ook rond bijvoorbeeld veiligheid en sluipverkeer. Het zijn de bewoners van de wijk die deze punten het beste (her)kennen en het zijn ook de bewoners die direct met de gevolgen van verkeersmaatregelen worden geconfronteerd. Het is daarom van groot belang dat juist de bewoners de kar trekken om een wijkverkeersplan te maken.

Geld

Tijdens de behandeling in de Stedelijke Commissie van de prioriteitenlijst mobiliteit hebben verschillende partijen, waaronder D66, uitgesproken dat het voorstel om voor de twee plannen samen vier jaar lang €250.000 te reserveren akkoord is. Hoewel het definitieve besluit over de bedragen pas later wordt genomen (die kunnen dus ook hoger of lager uitvallen), lijkt geld niet direct een probleem te gaan worden.

Vertraging

Maar deze plannen hebben natuurlijk ook gevolgen voor omliggende wegen. Zo heeft het plan voor ’t Getfert/Perik & Hogeland Noord direct invloed op de singels en de Kuipersdijk. Het is daarom logisch dat de gemeente wel meekijkt met de plannen en de raad niet zomaar akkoord gaat. Het probleem is in dit geval dat er vrij grote verschillen zitten tussen het plan van de bewoners en het aangepaste plan van de gemeente. Zomaar voor het plan van de gemeente kiezen kon wel eens betekenen dat de doelen die de bewoners hebben, helemaal niet gehaald worden en dat willen we ook niet. We hebben de wethouder daarom gevraagd beide varianten door te rekenen, zodat we daarna een afweging kunnen maken. Dat levert wel een vertraging van een paar maanden op, maar die is wel nodig voor een goede beslissing.

Verdere vertraging

Maar er is een gevaar voor verdere vertraging. Want het wijkverkeersplan is niet het enige wat er speelt rond de Kuipersdijk. Zo is er ook het grote aantal mensen dat tegen de regels in via de Kuipersdijk en Mooienhof van zuid naar noord rijden, het bouwen van de zuidelijke ingang van de Van Heekgarage en de nieuwbouw van het ziekenhuis. En al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het verkeer op de Kuipersdijk. Iets vergelijkbaars geldt voor de aansluiting van de N18 op de Westerval en de gevolgen die dat heeft voor de Haaksbergerstraat (en dus ook Stadsveld). Als we eerst gaan afwachten wat die ontwikkelingen in de praktijk nu precies betekenen, dan kunnen we rekenen op veel extra vertraging.

Wat ons betreft wachten we daar niet op: zodra de uitkomsten bekend zijn van de vergelijking tussen het plan ’t Gertfert/Perik & Hogeland Noord en het plan van de gemeente, moet de raad een keuze maken en het plan worden uitgevoerd. Tegelijk moet de gemeente vaart maken met de berekeningen rond de plannen in Stadsveld, om ook dat plan zo snel mogelijk uit te voeren.