Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 maart 2015

Enschede investeert in integriteit door lidmaatschap Onderzoeksraad Integriteit Overheid

D66 staat voor een overheid die open, transparant en eerlijk werkt. Daarbij is het belangrijk hóe je omgaat met dingen die niet goed zijn gegaan of beter hadden gekund. Fouten maken mag, mits je er van leert!
Tot onze verbazing bleek vorige maand dat Enschede als één van de weinige Nederlandse gemeenten nog geen lid is van de eind 2012 opgerichte Onderzoeksraad Integriteit Overheid. En dit terwijl deze instantie ambtenaren kan ondersteunen als zij huiverig zijn om vermoedens van misstanden aan de kaak te stellen. Hierover heb ik begin deze maand vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het resultaat: Enschede sluit zich per direct ook aan bij deze klokkenluiders-waakhond.

Misstanden bij de overheid

Ongetwijfeld heb je wel eens gehoord van ambtenaren die een misstand binnen de overheid aan de kaak stelden (klokkenluiders) en vervolgens een leven vol ellende tegemoet gingen. Neem Arthur Gotlieb die in 2014 misstanden bij de Nederlandse Zorgautoriteit naar buiten bracht en twee weken later zelfmoord pleegde. Postuum werd hij alsnog gerehabiliteerd.

Of Ad Bos, de klokkenluider die in 2001 de bouwfraude aan het licht bracht. Hij verloor zijn baan, werd strafrechtelijk vervolgd en in 2005 door de rechtbank schuldig verklaard voor omkoping. In 2010 constateerde het Hoger Gerechtshof dat Bos geen eerlijk proces had gehad. Pas in 2013 volgde na twaalf jaar een definitieve vrijspraak van vervolging. Ad Bos verloor zijn huis, kwam niet meer aan het werk en woonde jaren in een camper aan de rand van Egmond. Totdat hij een schadevergoeding ontving van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dit zijn extreme voorbeelden die (gelukkig) niet vaak voorkomen. Wel zijn het gevallen die we in Enschede graag willen voorkomen.

Het adviesbureau Berenschot concludeerde onlangs dat ‘één op de vier ambtenaren in de afgelopen twee jaar een vermoeden van een of meer misstanden in zijn organisatie heeft gehad’. Als je dit vertaalt naar Enschede, dan zou je kunnen denken dat ook hier een fors aantal ambtenaren moet rondlopen met een vermoeden, maar hier niets mee doet.

Wat doet de Onderzoeksraad?

In een interview verzucht de voorzitter van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (en oud-burgemeester van Hengelo, Frank Kerckhaert: ‘Was Arthur Gotlieb maar bij ons gekomen, dan hadden wij zijn melding zeker onderzocht’ (VNG Magazine). Ook concludeert hij dat jaarlijks 20.000 gemeente-ambtenaren niets doen met een vermoeden van een misstand. ‘Dat is slecht voor de organisatie en het vertrouwen van de burger in de overheid’.

De Onderzoeksraad doet onderzoek naar aanleiding van meldingen van ambtenaren en rapporteert over haar bevindingen aan de bewuste gemeente of bestuur. Door haar onpartijdige en onafhankelijke opstelling kan de Raad meldingen goed onderzoeken én de anonimiteit van klokkenluiders garanderen. Gemeenten die lid zijn geven hun medewerkers de ruimte om een beroep te doen op ondersteuning door de Onderzoeksraad.

Enschede nu ook lid van Onderzoeksraad Integriteit Overheid

Vorige maand heb ik onder andere aan het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd hoeveel meldingen Enschede tot nu toe krijgt, en waarom Enschede niet lid is van de Onderzoeksraad. In de beantwoording stelt het college van B&W dat Enschede al veel investeert om misstanden aan het licht te brengen en te voorkomen. Zo zijn er binnen de organisatie vertrouwenspersonen waar ambtenaren terecht kunnen met hun vermoeden. In de afgelopen jaren zijn er geen officiële meldingen van misstanden binnengekomen.

Wel wordt nu per direct aansluiting gezocht bij de Onderzoeksraad om ook gebruik te kunnen maken van de expertise en ervaring die deze instantie ondertussen heeft. Hierdoor kunnen Enschedese ambtenaren nu ook bij de Onderzoeksraad terecht als zij het idee hebben dat zaken niet gaan zoals dat zou moeten bij een transparante en eerlijke overheid.