Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 februari 2015

[UPDATE] D66 krijgt risico’s en gevolgen gasolieopslag duidelijk

AkzoNobel wil gasolie opslaan onder bedrijventerrein De Marssteden (Enschede-West). Een tijd geleden is in Duitsland een op het eerste gezicht vergelijkbare ondergrondse olieopslag gaan lekken. D66 pleit er al lange tijd voor dat we de risico’s van gasolieopslag duidelijk in kaart moeten hebben. Deze risico’s en de mogelijke (financiële) gevolgen zijn nu inzichtelijk gemaakt door AkzoNobel en deskundigen. We vinden het prettig te weten dat er lage risico’s zijn voor de bewoners. De kans op een incident is erg klein. De methode die in Enschede wordt toegepast is minder risicovol dan de methode in Amtsvenn. Mocht er een incident plaats vinden, is het Rijk en niet de gemeente Enschede verantwoordelijk voor de financiële gevolgen.

Wat zijn de verschillen tussen de opslag in Enschede en Duitsland?

De aanleiding om kritisch te kijken naar de afspraken en risico’s was het lekken van de ondergrondse opslag in Amstvenn (Duitsland). Daarom is er gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee locaties. De belangrijkste verschillen zijn:

DE NL
Aantal buizen 1 2
Aantal vloeistoffen per buis 1 2
Diepte in de grond 1000m 500m
Temperatuur omgeving 40 graden 23 graden
Verschuiving grond 50 cm in 40 jaar 5 cm in 100 jaar

Wat betekenen deze verschillen voor Enschede?

Doordat AkzoNobel in de Marssteden met dubbele buizen werkt, ontstaat er een veel kleinere kans dat een lekkage niet gezien wordt. In de dubbele buis zit een monitoringssysteem om de druk en hoeveelheid gasolie te checken. Een enkele vloeistof in plaats van meerdere zorgt ook voor een lager risico’s. De stromingen van deze vloeistoffen zijn apart van elkaar beter te meten. De druk van bovenliggende lagen grond is veel minder groot in de Marssteden plus de grond verschuift bij de Marssteden vele malen minder dan in het Amstvenn. De kans dat leidingen breken door deze verschuivingen is in de Marssteden daardoor veel kleiner. AkzoNobel heeft na de olieramp in het Amtsvenn tevens een extra risicoanalyse uitgevoerd om de verschillen in de techniek nogmaals goed te checken. Zij hebben op voorhand al ingespeeld op de verschillen met de gebruikte techniek in het Amtsvenn. Bijvoorbeeld door de oplossing vooraf: het plaatsen van noodbassins. De noodbassins zijn er voor het geval er toch een lek ontstaat. Het bassin is groot genoeg om de gasolie op te vangen zodat het geen schade toebrengt aan de natuur en de mensen.

Uitkomst

Een vergelijking van de opslag in Duitsland met de situatie in Enschede leert ons dat de risico’s veel lager zijn. Dit is een geruststelling voor ons en voor de inwoners van Enschede. Daarnaast staat AkzoNobel garant voor eventuele incidenten. Dit is vastgelegd in de verstrekte vergunning. Daarmee zijn voor D66 de risico’s en verantwoordelijkheden bij eventuele incidenten duidelijk. De Gemeente Enschede draagt geen verantwoordelijkheid voor de financiële gevolgen van een incident.
Heeft u vragen, mail mij dan via: a.haveman@enschede.nl.

Wilt u weten wat experts zeggen over de gasolieopslag? Lees dan hieronder verder

Op woensdag 17 december 2014 vond er namens de gemeenteraad Enschede en Provinciale Staten een expertmeeting plaats. Daarin lieten belangstellenden zich door verschillende deskundigen informeren over de voorgenomen gasolieopslag in zoutcavernes in het gebied De Marssteden in Enschede. Als u er niet bij kon zijn en u bent geïnteresseerd naar de inhoud van de avond, bekijk de avond dan de avond terug op video:

Blok 1  Geologie

Deskundigen:

  • Vrije Universiteit Amsterdam: de heer Van Huissteden
  • MER commissie: de heer Hack en mevrouw Smal

Zie YouTube of hieronder.

[UPDATE] D66 krijgt risico’s en gevolgen gasolieopslag duidelijk

Blok 2  Techniek en Materie

Deskundigen:

  • TNO: de heer Breunese
  • Staatstoezicht op de mijnen: mevrouw Muntendam-Bos

Zie YouTube of hieronder.

[UPDATE] D66 krijgt risico’s en gevolgen gasolieopslag duidelijk

Blok 3 Juridische aansprakelijkheid

Deskundige:

  • Rijksuniversiteit Groningen: de heer Van der Veen

Zie YouTube of hieronder.

[UPDATE] D66 krijgt risico’s en gevolgen gasolieopslag duidelijk