Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 oktober 2014

Meer werk voor Enschede: pak grensbarrières aan

De hoge werkloosheid in Enschede is een bekend probleem. Een mogelijke oplossing ligt over de grens. Werken over de grens wordt echter lastig gemaakt door fiscale en sociale verzekeringsverschillen, de taalbarrière en het ontbreken van wederzijdse erkenning van diploma’s. Hoe kunnen we die grensbarrières wegnemen?

Enschede op zoek naar werk

Enschede kampt al lang met een hoge werkloosheid. De laatste jaren is het percentage werkzoekenden bovendien behoorlijk gestegen. Het beleid van de gemeente Enschede, regio Twente en het Rijk heeft daar tot op heden geen ommekeer in kunnen brengen. Het wordt tijd om ergens anders op zoek te gaan naar oplossingen: over de grens!

Vergelijkbare werkloosheid in andere grensregio’s

Andere regio’s langs de grens kampen met vergelijkbare problemen. (zie ‘Groeien aan de Grens’) Van Oost-Groningen tot zuid-Limburg is het aandeel werklozen een probleem. De kans op werk is over de gehele linie kleiner dan in de rest van het land. Jongeren trekken weg uit de grensregio’s, met als gevolg dat de bevolking krimpt en vergrijst.

Een belangrijke oorzaak voor de hoge werkloosheid is de aanwezigheid van grensbarrières. Het is lastig om een baan aan de andere kant van de grens te vinden. Daardoor is het aantal beschikbare banen dat binnen redelijke reisafstand ligt voor bewoners van grensregio’s lager dan in de rest van Nederland. Maar wat maakt het zo lastig om over de grens aan de slag te gaan?

Wat zijn de grensbarrieres?

Allereerst is er natuurlijk het taalprobleem. Niet iedereen spreekt vloeiend Duits. Minstens zo belangrijk is het verschil in cultuur en omgangsvormen, zeker in het bedrijfsleven. Ook de erkenning van diploma’s kan roet in het eten gooien bij het vinden van een nieuwe baan.

Bovendien liggen er veel barrières op fiscaal terrein. Loon van een baan in Duitsland valt onder het Duitse fiscaal stelsel. Daardoor is bijvoorbeeld de hypotheekrente niet aftrekbaar en vinden ook pensioenopbouw en zorgverzekering plaats volgens het Duitse systeem. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Voor iemand die over de grens aan de slag wil, zijn de gevolgen vaak moeilijk te overzien. Wat zijn mogelijkheden om dit op te lossen?

Verbind mensen en regels aan beide kanten van de grens

Een sterkere verbinding tussen de Duitse en Nederlandse arbeidsmarkt biedt nieuwe kansen aan Enschede en Twente. Daarvoor is zowel nationaal als regionaal inzet nodig.

Op nationaal niveau heeft aanpak van fiscale regelgeving prioriteit. Kan de grensbarrière kleiner worden gemaakt door het fiscaal beleid in beide landen op elkaar af te stemmen? Op zijn minst kan in de bilaterale verdragen het werken over de grens gemakkelijker worden gemaakt. Geef bijvoorbeeld “grenswerkers” het recht het fiscaal systeem van het land waar ze wonen te hanteren.
Regionaal zijn er verschillende verbeteringen denkbaar. Zo kunnen we grenswerkers ondersteunen met hulp bij het solliciteren en voorlichting over de Duitse cultuur en regelgeving. Een Nederlands-Duits arbeidsbureau kan ook uitkomst bieden. Een werknemer kan dan aan de slag volgens de regels in eigen land, maar voert de werkzaamheden uitgeleend over de grens

D66 Enschede roept de Tweede Kamerfractie op in de Europese en nationale regelgeving werken over de grens makkelijker te maken en in beleid rekening te houden met de ligging van grensregio’s. Op 1 november dienen wij hiertoe een motie in op het landelijk congres van D66.

UPDATE

UPDATE:
Op 1 november is op het 100e congres van D66 een motie aangenomen, waarin D66 Enschede de Tweede Kamerfractie oproept in de Europese en nationale regelgeving werken over de grens makkelijker te maken en in beleid rekening te houden met de ligging van grensregio’s.