Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 oktober 2014

Hoe ziet de nieuwe gemeentebegroting er uit?

In november stelt de gemeenteraad de nieuwe gemeentebegroting vast, deze wordt ook wel de Programmabegroting genoemd. Hiermee bepaalt de raad waar Enschede de komende jaren geld aan besteedt en welk beleid we hiermee ondersteunen.
In dit artikel lees je in grote lijnen waar Enschede geld aan uitgeeft en wat er in de nieuwe begroting 2015-2018 gaat veranderen.

Hoe komt de gemeente aan geld?

Voor het grootste deel van onze inkomsten zijn wij afhankelijk van het Rijk. Via het zogenoemde gemeentefonds verdeelt Den Haag ruim 18 miljard euro over alle gemeenten, waaruit Enschede 343 miljoen euro ontvangt. Verder ontvangt Enschede geld uit gerichte doeluitkeringen; 197 miljoen euro. Daarmee ondersteunt het Rijk specifieke projecten en werkzaamheden van de gemeente. Ook heeft Enschede zijn eigen inkomstenbronnen, bijvoorbeeld uit lokale belastingen (als ozb- en hondenbelasting), leges (bijvoorbeeld verkoop van paspoorten en vergunningen) en overige inkomsten: 132 miljoen euro. Met nog 13 miljoen euro onttrekking uit reserves komt het totaal op 685 miljoen euro.

Waar geeft de gemeente geld aan uit?

In 2015 geeft de Gemeente Enschede ook 685 miljoen euro uit. Voor een groot deel van dit geld is al door de Rijksoverheid bepaald waaraan het besteed moet worden. Dit geven wij uit aan bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen of onderhoud aan schoolgebouwen. Voor ongeveer 150 miljoen euro bepaalt Enschede zelf waaraan wij dit besteden. Dit geven wij uit aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van wijken, maatschappelijke ondersteuning, onderhoud aan de stad, cultuur en sportvoorzieningen.

Een gemeentebegroting nieuwe stijl

D66 vraagt al jaren om een gemeentebegroting die beter te begrijpen is voor ambtenaren, raadsleden en vooral de inwoners van Enschede. Nu D66 in het college zit, gaat de begroting daarom flink op de schop.
Het formaat gaat terug van 140 naar 65 pagina’s.
We begroten direct voor de komende vier jaar vooruit. Natuurlijk passen we ieder jaar de begroting aan op de nieuwste ontwikkelingen, maar we beginnen niet ieder jaar weer op een nieuw blanco vel (wat voorheen wel het geval was).
De begroting komt online beschikbaar, zodat je deze ook makkelijker thuis kunt lezen. Zie www.koers053.nl.
De gemeenteraad ontvangt een maandelijkse automatische update van hoe we ervoor staan. Hierdoor is de gemeenteraad beter in staat een vinger aan de pols te houden.

Wat D66 wil veranderen aan het financieel beleid van Enschede

D66 wil de komende jaren de financiële risico’s van de gemeente verminderen en zorgen dat we niet meer uitgeven dan er binnen komt. Ook zullen wij deze periode weer moeten bezuinigen. Helaas zijn dat vaak taakstellingen die het vorige college al heeft bedacht, maar nog niet heeft ingevuld. In plaats van kaasschaven, bekijken wij vooral kritisch wat we als gemeente niet meer willen uitvoeren. Alleen op die manier kunnen we zorgen dat we er de komende jaren kunnen zijn voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Waar we nog wel geld kunnen besteden, ondersteunen we vooral initiatieven van inwoners en ondernemers. D66 wil op deze manier haar motto bereiken:

“investeer in mensen, niet in stenen”.
Lees hier de komende weken meer over inhoudelijke aspecten in de begroting en de standpunten van D66.