Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 september 2014

D66 wil afspraken over risico’s gasolieopslag onder Enschede

AkzoNobel wil gasolie opslaan onder bedrijventerrein De Marssteden (Enschede-West). Nu in Duitsland een vergelijkbare ondergrondse olieopslag is gaan lekken, wil D66 nogmaals de risico’s doornemen, want is dit allemaal wel duidelijk? Verder wil D66 Enschede dat het Rijk en AkzoNobel alle gevolgen van eventuele incidenten met de olieopslag voor hun rekening nemen.

AkzoNobel wil gasolie opslaan in zoutcavernes

AkzoNobel wil ondergrondse zoutcavernes bij bedrijventerrein De Marssteden in Enschede gebruiken om gasolie (beter bekend als diesel) op te slaan. Het Rijk wil gasolie kunnen gebruiken in geval van nood, bijvoorbeeld als een oliecrisis uitbreekt. Onderzoek wijst uit dat de ondergrondse opslag van gasolie in de zoutcavernes van de Marssteden “zonder noemenswaardige risico’s” is.

Lekkage in Duitse olieopslag

Bij het Amtsvenn in Duitsland is in februari 2014 een bestaande vergelijkbare olieopslag in een zoutcaverne onder de grond gaan lekken. Hierbij zijn liters olie naar boven gekomen. Koeien zijn gestorven nadat zij water hadden gedronken dat met deze olie was vervuild. Maanden later is duidelijk geworden dat een toevoerleiding onder de grond lek was geraakt. Het onderzoek naar het lek is nog niet afgerond, AkzoNobel weet al wel meer over de mogelijke problemen die zijn ontstaan. Deze zijn naar ons weten alleen gedeeld met de dorpsraad Boekelo en tijdens een fietstocht met de Natuur en Milieuraad, maar nog niet gedeeld met de rest van de inwoners van Enschede. Alle beschikbare actuele informatie zou gedeeld worden via de site www.twenteveilig.nl, de laatste updates zien wij hier niet in terug. Over het delen van informatie, hebben wij vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders van Enschede.

Update van de werkzaamheden

Door de gebeurtenissen in Duitsland maken inwoners van Enschede en omgeving zich zorgen om de opslag van gasolie onder Enschede. Daarom hebben Enschede en Hengelo aan AkzoNobel gevraagd om voorlopig geen gasolie onder de Marssteden te pompen. AkzoNobel gaf hieraan gehoor en pompt geen olie de grond in zolang onduidelijk is wat de toedracht van de lekkage in Duitsland was.
Die duidelijkheid heeft AkzoNobel nu grotendeels. Zij zijn al bezig met de voorbereidende werkzaamheden zoals het maken van noodbassins. Stel dat er een lekkage komt dan kan dit noodbassin de lekkende gasolie opvangen. AkzoNobel heeft vijf cavernes op het oog, die zij willen gebruiken om de gasolie in op te slaan. Deze cavernes staan allemaal op de Marssteden, dichtbij de industrie en ver van particulieren. Door deze noodbassins en de locatie van deze cavernes worden volgens AkzoNobel de risico’s beperkt. Onze vragen aan het college:

  • Is het college op de hoogte dat AkzoNobel de oorzaken van het ongeluk in Duitsland heeft achterhaald via de website van de Duitse toezichthouder en contacten met de Nederlandse toezichthouder?
  • Is het college op de hoogte dat AkzoNobel geen verder onderzoek over het Duitse ongeluk meer afwacht maar doorgaat met het verwezenlijken van de gasolieopslag plannen?
  • Wat denkt het college van de planning, nut en noodzaak van een hoorzitting samen met de provincie nu de oorzaken van het Duitse ongeluk duidelijk zijn en AkzoNobel doorgaat met de verwezenlijking van de plannen voor gasolieopslag?

D66 wil duidelijkheid risico’s

Om zo goed mogelijk om te gaan met de risico’s van ondergrondse olieopslag, wil D66 Enschede leren van wat er gebeurd is in Duitsland. Tot die tijd wil D66 Enschede geen ondergrondse opslag van gasolie.

D66 vindt dat we ons bewust moeten zijn dat risico’s deel uitmaken van ons leven. Ook al is alles grondig voorbereid, het kan toch misgaan. Wanneer je in een auto stapt loop je een risico op een verkeersongeval, wanneer je een hersenoperatie ondergaat loop je een risico op complicaties, en zo loopt de maatschappij ook een risico bij het ondergronds opslaan van gasolie op incidenten. De vraag is dan, hoe groot mag een risico zijn?

De politiek bepaalt namens ons allemaal hoe groot de risico’s mogen zijn. Om een goede afweging te maken, wil D66 Enschede weten hoe groot de “niet-noemenswaardige risico’s” verbonden aan de ondergrondse gasolieopslag zijn. Bijvoorbeeld: hoe groot is de kans dat de toevoerleiding lek raakt zoals in Duitsland is gebeurd? En hoe ernstig zijn de gevolgen hiervan?

Het Rijk draait op voor de schade

Het Rijk bepaalt dat AkzoNobel gasolie in zoutcavernes onder de Marssteden mag opslaan. Maar als iets misgaat, zitten de inwoners van Enschede met de gevolgen. Dus vindt D66 Enschede dat het Rijk en AkzoNobel volledig verantwoordelijk moeten zijn voor alle directe en indirecte gevolgen van een incident met de ondergrondse gasolieopslag.

D66 wil duidelijkheid over eventuele risico’s voor onze inwoners en vindt dat de Gemeente Enschede geen verantwoordelijkheid kan dragen voor een incident, immers wij staan hierin buiten spel. Wie bepaalt, betaalt!