Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 augustus 2014

Waar bestaat het armoedebeleid in Enschede uit?

Dit weblog geeft een idee waaruit het armoedebeleid van de gemeente Enschede bestaat. Voor een totaaloverzicht kun je kijken in het jaarverslag Wet werk en bijstand 2013 (met name hoofdstuk 7). Omdat de gemeenteraad kritisch moet kijken naar de kosten van armoedebeleid, is het verstandig om een helder beeld te krijgen op welke manier de gemeente Enschede mensen in financiële problemen ondersteunt.

Individuele bijzondere bijstand

De gemeente Enschede verstrekt voor ruim vier miljoen euro aan individuele bijzondere bijstand per jaar. Een groot deel van dit geld besteedde de gemeente aan de inrichting van woningen; 1,3 miljoen euro. Financiële transacties zoals de betaling van huurachterstanden kostte de gemeente ruim anderhalf miljoen in 2013. Verder ondersteunde de gemeente ook bij medische kosten, directe levensbehoeften en kinderopvang.

Wanneer iemand niet meer zijn eigen financiën kan regelen, bestaat de mogelijkheid dat de rechter deze persoon onder beschermingsbewind stelt. Een bewindvoerder regelt dan de geldzaken voor deze persoon. De kosten van de bewindvoerder worden betaald uit de bijzondere bijstand.

Naast de individuele bijzondere bijstand betaalt de gemeente mee aan diverse organisaties en regelingen om mensen met geldproblemen te helpen.

Schuldhulpverlening

Mensen met schulden kunnen aankloppen bij de Stadsbank Oost-Nederland. De Stadsbank helpt deze mensen met het oplossen van hun schuldenproblematiek. De Stadsbank treft bijvoorbeeld een regeling met alle schuldeisers. Ruim vijfhonderd mensen kregen in 2013 op eigen verzoek zo’n schuldregeling.

De Stadsbank betaalt nooit mee aan de schulden, maar het werk dat de bank verzet kost natuurlijk wel geld. De gemeente Enschede betaalt hieraan mee. In 2013 ging het om 2,3 miljoen euro.

Collectieve zorgverzekering

Mensen die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen (zie eerste paragraaf), kunnen een ziektekostenverzekering afnemen bij Menzis. Soms hebben mensen een aanvullende verzekering nodig, bijvoorbeeld voor een vergoeding voor een bril. De gemeente Enschede betaalt voor extra vergoedingen bovenop de aanvullende verzekering een maandelijks bedrag aan Menzis per deelnemer.

Langdurigheidstoeslag

Iemand die vijf jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau heeft, kan een langdurigheidstoeslag van ruim honderd euro per jaar aanvragen. Dit kost de gemeente Enschede ruim drie ton.

Formulierenbrigade

Mensen kunnen hulp krijgen bij het invullen van formulieren. De formulierenbrigade zorgt er zo voor dat iedereen een aanvraag voor bijzondere bijstand kan indienen, ook als je bijvoorbeeld moeite hebt met schrijven. De formulierenbrigade is onderdeel van het armoedebeleid.

Maatschappelijke organisaties

De gemeente Enschede ondersteunt financieel ook een aantal maatschappelijke organisaties die actief zijn voor de inwoners van Enschede. Zo levert de Voedselbank voedselpakketten aan vijfhonderd mensen per week, de Kledingbank verstrekt kleding, en het Fonds Bijzondere Noden is er voor mensen die nergens anders terecht kunnen met hun probleem.

Stichting leergeld

D66 vindt dat kinderen speciale aandacht verdienen. Kinderen kunnen niet veel doen aan de financiële situatie van hun ouders, maar zij ondervinden wel de nadelen. D66 vindt dat alle kinderen gelijke toegang moeten hebben tot bijvoorbeeld onderwijs, een sportvereniging of een culturele activiteit, juist als de ouders die kansen (tijdelijk) niet kunnen bieden. Stichting Leergeld speelt hier een belangrijke rol in en wordt door de gemeente Enschede financieel ondersteund.

D66 pleit voor invoering kindpakket

Daarom heeft D66 in het coalitieakkoord gepleit voor het invoeren van het kindpakket. Dit pakket combineert verschillende ondersteunende maatregelen voor kinderen. Het kindpakket is samengesteld op advies van de Kinderombudsman.

De toekomst

Dit weblog geeft een beeld van het armoedebeleid van de gemeente Enschede halverwege 2014. De gemeenteraad van Enschede zal keuzes moeten maken, zodat het armoedebeleid ook in de toekomst kan worden uitgevoerd.