Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 juli 2014

D66 pleit voor een sociale kaart

Afgelopen maandag in de gemeenteraad hebben we het Beleidsplan Jeugd besproken. Er is nog veel onduidelijk en spannend. De materie is complex maar er zijn momenten dat wij in de raad kunnen bijsturen. Dit gaat niet van vandaag op morgen. Stap voor stap komen we verder.
 

Jeugdbeleidsplan

De hoofdoelen zijn helder geformuleerd. Dit komt overeen met de richting van D66: insteek op preventie, versterken van de eigen kracht, oog hebben voor de omgeving en ondersteuning bieden waar nodig.

Belangrijk in het beleidsplan is:

  • Van risicodenken naar talentontwikkeling: Risicodenken gaat uit van wat gezinnen en kinderen niet zelf kunnen en dat belemmert de zelfredzaamheid en eigen kracht. Het stimuleren van talentontwikkeling is een positieve insteek, die de nadruk legt op het voorkomen van problemen.
  • Vrije regelruimte voor professionals: meer verantwoordelijkheid en vrije regelruimte voor jeugdprofessionals zorgt ervoor dat zij beter kunnen aansluiten op specifieke behoeften van gezinnen en hun kennis en kunde gerichter inzetten.
  • Van Individuele zorg naar systeembegeleiding: In de thuisbegeleiding gaat de hulp niet alleen uit van de vraag van een individuele cliënt, maar van het hele gezin. De kracht zit in het begeleiden van mensen in de context van hun eigen omgeving.

 

Innovatie

Doorgaan met ongewijzigd beleid is onbetaalbaar en dus onmogelijk. Nieuwe werkwijzen zijn nodig om de zorg betaalbaar te houden. De kanteling van een centrale aansturing naar een decentrale aansturing is al een nieuwe werkwijze op zich. De wijkteams zijn vergroot van 6 naar 9 teams en verbreed met wijkcoaches vanuit Bureau Jeugdzorg. Vanaf september starten zij met deze nieuwe teams zodat ze beter voorbereid zijn op januari 2015. De datum waarop gemeenten verantwoordelijk worden voor vele taken. Innovaties binnen de huidige werkwijzen kunnen aangepast worden, voor deze fine-tuning is het jaar 2015 gereserveerd.
 

Communicatie

Voor een heldere communicatie pleiten we voor een duidelijke sociale kaart zodat voor iedereen in Enschede duidelijk is waar zij naartoe kunnen als zij met vragen rondlopen. Deze sociale kaart is er ooit geweest maar niet up-to-date gehouden én niet bekend bij alle instellingen. Zeker met alle veranderingen dient duidelijk te zijn waar je terecht kan. Onze wethouder Eelco Eerenberg is tevens enthousiast en heeft de toezegging gedaan dit punt mee te nemen in het Beleidsplan.