Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 april 2014

Luchthaven: nu eerst de feiten op tafel

Luchthaven Twente. Meer dan een vliegveld zal het niet worden.

Gisteren heeft D66 steun uitgesproken voor het vervolgen van de informatiegesprekken met CDA, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie. Veel kiezers hebben vragen over wat dit betekent voor het vliegveldstandpunt van D66. D66 Enschede begrijpt heel goed dat kiezers die ons gesteund hebben, graag willen dat hun stem direct tot resultaat leidt. Maar de politieke realiteit is dat er nog steeds een meerderheid voor de luchthaven is. Dat is niet zomaar om te draaien.

D66 wil daarom nu eerst alle feiten op tafel. Neem bijvoorbeeld de vermeende massale bomenkap. In het raadsdebat bleek dat veel voorstanders de huidige luchthaven plannen niet meer steunen bij een massale bomenkap. Maar het is nog lang niet zeker hoeveel bomen het betreft, ondanks dat de gemeente al 10 jaar bezig is met plannen maken. Dat is dus één van de feiten die boven tafel moet komen.

Voor D66 is draagvlak in de regio van groot belang, net als voor vele voorstanders. Maar Losser en Oldenzaal beginnen van mening te veranderen. Ook de precieze houding van de regio is één van de feiten die op tafel moet komen.

Het luchthavenbesluit heeft het over nog geen 200 banen, terwijl het ADT bijna 2.000 banen denkt te creëren. Wat is het nu? Voor D66 is het van belang dat we doel en middel niet omdraaien: is al die moeite nog wel gerechtvaardigd met maar 200 banen? Ook andere partijen stellen zich deze vraag en daarom moet ook dit feit op tafel.

En wat zijn de gevolgen als we direct stoppen met de luchthaven? Als we daarmee de gemeente Enschede failliet laten gaan, dan moeten we slimmer te werk gaan.

D66 gaat met het signaal van de kiezer (namelijk winst voor tegenstanders van de Luchthaven) en met een duidelijk eigen standpunt (een ander perspectief voor het luchthaventerrein) het gesprek met andere partijen aan. Dat gesprek voeren we met alle feiten op tafel.