Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 februari 2014

D66 ziet weinig in verhuispremie voor binnenstad

leegstand winkel te huur

D66 ziet weinig in het voorstel van Ayfer Koç (CDA) om een verplaatspremie te geven aan winkels die vanuit de wijken naar de binnenstad verhuizen. Volgens Evert Westerbeek, raadslid voor D66 in stadsdeel centrum, moet de oplossing voor de leegstand in de stad niet worden gezocht bij het verplaatsen van winkels vanuit de wijken naar het centrum.

Ondernemers moeten in de binnenstad willen zitten omdat ze daar betere kansen zien voor hun winkel, niet omdat ze er een premie voor krijgen. Het gaat uiteindelijk om de levensvatbaarheid van de zaak.

Symptoombestrijding

De leegstand van veel winkels in het centrum baart ook D66 zorgen. Een verhuispremie is echter een vorm van symptoombestrijding.
Veel winkeliers kiezen bewust voor een vestiging buiten de binnenstad. Een winkel in het centrum is veel duurder aan huur en moet dus meer verkopen dan een winkel daarbuiten. Een eenmalige verhuispremie lost dat structurele verschil voor winkeliers niet op. Voor de stad als geheel levert het ook geen winst op. Het probleem van de leegstand wordt alleen verplaatst van de binnenstad naar de wijken. Daar zal het voorzieningenniveau dus dalen. Vooral voor mensen die minder mobiel zijn is dat een aderlating.

Het eigenlijke probleem is niet de winkelier die niet in het centrum wil zitten. Een belangrijke oorzaak ligt bij de verandering in het winkelgedrag van mensen als gevolg van de toename van internetverkopen. Tegen die trend in is het winkeloppervlak de afgelopen jaren juist gegroeid. Van alleen ‘funshoppers’ kan het huidige winkelbestand niet blijven bestaan. Er is behoefte aan een lange termijn visie op de ontwikkeling van binnensteden.

Duurzame herontwikkeling

D66 wil de leegstand onder andere bestrijden door het voor verhuurders minder aantrekkelijk te maken om de winkel leeg te laten staan. Dat vraagt onder andere om landelijke, fiscale maatregelen. Veel eigenaren van panden zitten zelf ergens anders en hebben dus weinig binding met Enschede.

De leegstand van een pand moet zichtbaar worden op de balans van eigenaren om ze in beweging te krijgen. Daarom willen wij onderzoek doen naar de mogelijkheid om een ‘leegstandtax’ in te stellen op basis van de leegstandwet.

De opbrengst van de leegstandtax moet ten goede komen aan de stimulering van duurzame herontwikkeling van leegstaande panden.

Alternatieve aanpak

Om de binnenstad levendig en aantrekkelijk te houden is meer nodig dan het bestrijden van de leegstand van winkels. D66 denkt dat het geld uit het actieplan binnenstad beter gebruikt kan worden om de binnenstad als geheel aantrekkelijker te maken. Er moeten ook andere redenen zijn om naar de binnenstad te gaan, dan winkelen.

D66 wil daarnaast de regels rond het tijdelijk gebruik van leegstaande panden vergemakkelijken. In 2011 heeft D66 al een motie ingediend om zogenaamde pop-up shops mogelijk te maken in Enschede. De gemeente probeert de verbinding te leggen tussen pandeigenaren en potentiële huurders, maar het blijkt in de praktijk nog lastig om het voor elkaar te krijgen. D66 heeft zelf contact gezocht met diverse eigenaren en makelaars, maar die houden ook voor tijdelijk gebruik vast aan de reguliere verhuurprijzen en voorwaarden. Dan is het vaak geen interessante optie.

Binnenstaddebat

De toekomst van de Enschedese binnenstad is onderwerp van een stadsdebat op 17 februari in het stadhuis. Evert Westerbeek is vanuit stadsdeel centrum betrokken bij de voorbereiding van dat debat en zal ook een stelling inleiden voor het lagerhuisdebat. Het binnenstaddebat begint om 19.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.